Result

" กรณีความขัดแย้งการขนย้ายแร่ออกจากพื้นที่ของเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำจำกัด "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง ตำบลเขาหลวง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลอย่างแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการดำเนินโครงการเหมืองทองคำและการขออนุญาตประทานบัตรจากหน่วยงานภาครัฐของบริษัทเอกชน ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการจึงร้องคัดค้านการดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เป็นความขัดแย้งต่อเนื่องจากการคัดค้านให้ปิดเหมืองทองของบริษัททุ่งคำ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เมื่อปี 2546 แต่ระหว่างดำเนินกิจการเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและบริษัทเอกชน เนื่องจากกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเรียกร้องให้ปิดเหมืองถาวร และคัดค้านขอประทานบัตรเปิดพื้นที่ทำเหมืองแห่งใหม่ โดยอ้างถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่มีการขออนุญาตขนแร่ ออกจากเหมือง หลังจากที่เมื่อ 3 ปีก่อน ทางบริษัทได้พยายามขนแร่ออกจากพื้นที่จนเกิดการปะทะกับชาวบ้าน เพราะพื้นที่แห่งนี้เกิดความขัดแย้งต่อเนื่องกันมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และมีการต่อสู้และคัดค้านกันในหลายเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้าน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ปักหลักชุมนุม เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณทาง-เข้าออก เหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 28 และตำรวจภูธรวังสะพุง เฝ้าระวังสถานการณ์ในเพื่อเรียกร้องให้บริษัทนำรถบรรทุก จำนวน 11 คัน ออกจากพื้นที่ หลังบริษัท ทุ่งคำได้ ขออนุญาต อุตสาหกรรมจังหวัด ขนย้ายแร่ที่มีอยู่เดิมและค้างในโรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม ซึ่งเป็นสินแร่ทองแดง มีทองคำ และเงินเจือปน จำนวน 190 ถุง หรือประมาณ 260 ตัน โดยตัวแทนชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด(นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์) ให้เหตุผลว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบการขนย้ายแร่ออกจากเหมือง โดยนำรถบรรทุกเข้าไปภายในเหมือง ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการขนย้ายแร่ ขณะเดียวกัน ยังตั้งข้อสังเกตว่าแร่ทั้งหมดเป็นแร่ทองแดงที่ค้างอยู่ในโรงแต่งแร่เดิมหรือไม่ นอกจากนั้น การขนแร่ยังถือเป็นการการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2559 เรื่องที่ให้บริษัทเอกชนระงับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นส่วนหน่วยงานภาครัฐ โดยนายพัดทอง กิตติวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเลย ชี้แจงว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างรอหนังสือความเห็นจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ หลังจากได้ส่งหนังสือเพื่อหารือว่าจะสามารถขนแร่ที่มีอยู่เดิมออกไปได้หรือไม่ เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้บริษัทขนแร่ออกจากเหมืองจนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มชาวบ้านตำบลเขาหลวง จุดยืนคือคัดค้านการขนย้ายเหมืองแร่ออกจากพื้นที่/คัดค้านขอประทานบัตรเปิดพื้นที่ทำเหมืองแห่งใหม่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย/บริษัททุ่งคำ จำกัดจุดยืนคือขนแร่ทองคำและแร่ทองแดงออกจากพื้นที่ หากให้ยุติการขนย้ายรอหนังสือตอบรับความเห็นจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมก่อน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มกลุ่มชาวบ้านตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย2.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย3.บริษัททุ่งคำ จำกัด
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งมีการชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการขนแร่ทองคำ แร่ทองแดง ออกจากพื้นที่ เป็นความขัดแย้งสืบเนื่องจากการชุมนุมคัดค้านให้ปิดเหมืองถาวรเมื่อปี 2558 และการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและให้แก้ไขปัญหาในหลายหน่วยงาน เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในระดับชาติ ความขัดแย้งเกิดขึ้นกับชาวบ้านตำบลเขาหลวง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งที่เข้มข้นมีสูงเนื่องจากเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านตำบลเขาหลวงและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมีความล่าช้าหรือมีเหตุปัจจัยที่จะต้องหาทางออกร่วมกันที่ต้องใช้เวลายาวนาน ความขัดแย้งอจาขยายตัวขึ้นได้อีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องคัดค้านในพื้นที่ขนย้ายแร่ของ บริษัททุ่งคำ จำกัด2.ยื่นหนังสือผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง3.ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มกลุ่มชาวบ้านตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย2.สำนักข่าว ไทยพีบีเอส (ออนไลน์) "กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดชุมนุมค้านการขนแร่เหมืองทอง จ.เลย" (https://news.thaipbs.or.th/content/260375 ) เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา07:23 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.