Result

" กรณีกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดาถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมือง ตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 "
" ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558) ด้านค่านิยม และด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับประเทศ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านดอยเทวดา ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 จากกรณีจัดกิจกรรมเดินเท้าภายในหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่ทำ “กิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ” เดินเท้าจากกรุงเทพไปขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เหตุที่ชาวบ้านดอยเทวดาสนับสนุนกิจกรรม We Walk เป็นเพราะประเด็นรัฐสวัสดิการ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการป้องกันการผูกขาดเมล็ดพันธุ์พืชโดยนายทุน ซึ่งเป็นสองในสี่ประเด็นที่กิจกรรม We Walk ต้องการสื่อสาร เป็นปัญหาใหญ่ของคนจนและเป็นปัญหาร่วมที่ชาวบ้านดอยเทวดากำลังเผชิญอยู่ การเข้ามาเป็นสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ทำให้ชาวบ้านดอยเทวดามีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ปัญหาของคนจนเรื่อยมา และเมื่อทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม 'We Walk เดินมิตรภาพ' โดยมีเครือข่าย สกน. เข้าร่วม กลุ่มชาวบ้านบ้านดอยเทวดาจึงตัดสินใจจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นกำลังใจและการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวาระสำคัญเพื่อผลักดันเรื่องกฎหมาย 4 ฉบับ (พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน,กองทุนยุติธรรม,สิทธิชุมชน,ภาษีอัตราก้าวหน้า) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ชาวบ้านดอยเทวดาเดินทางมาสถานีตำรวจภูธรภูซางหลังได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อมาเซ็นเอกสารรับทราบว่าการจัดกิจกรรมเดิน We Walk เดินมิตรภาพ แต่ทว่า ในวันดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปกลับชาวบ้าน หลังมีเจ้าหน้าที่ทหารมาแจ้งความดำเนินคดี ก่อนจะนำตัวไปที่ศาลจังหวัดเชียงคำ เพื่อขออำนาจศาลฝากขัง แต่ศาลให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์รายละ 5 พันบาท ภายหลังชาวบ้านรวม 14 คนต้องตกอยู่ในสถานะผู้ต้องหา ทำให้ต้องแบกภาระในการต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นเพียงเพราะการแสดงออกโดยสันติทั้งทรัพย์สินและเวลา นอกจากนี้ผู้ต้องหาหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุและคนป่วยก็ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องเดินทางมาสถานีตำรวจหรือศาล

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านดอยเทวดา ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยากับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 จุดยืน ชาวบ้านดอยเทวดา ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาที่ตกอยู่ในสถานะผู้ต้องหาชุมนุมทางการเมืองตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ต้องการให้รัฐยุติการแจ้งความดำเนินคดีต่อกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, รัฐบาล
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มชาวบ้านพยายามเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ยุติการแจ้งความดำเนินคดีต่อกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดา ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกลับเข้ามาเจรจาต่อรองไม่ให้ยื่นหนังสือ รวมถึงเชิญให้กลุ่มเกษตรกรบ้านดอยเทวดาและนักศึกษาไปพูดคุยที่มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ชาวบ้านดอยเทวดาได้มายื่นหนังสือร้องยุติคดีอีกครั้ง หลังครั้งแรกไม่สามารถยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ แต่ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาพูดคุยพร้อมทั้งต่อว่าด่าทอว่า กลุ่มชาวบ้านเป็นพวกบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตั้งข้อหาเรื่องห้ามชุมนุม แต่เมื่อชาวบ้านถามถึงขั้นตอนตามกฎหมาย ประชาชนยังไม่ทราบรายละเอียดเลยว่าจะดำเนินคดีอะไร อย่างไร เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ก็ได้ชูนิ้วกลางให้กับชาวบ้านแทน ในวันเดียวกัน ชาวบ้านได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดเชียงคำ เพื่อสอบถามความคืบหน้าคดี เจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า พนักงานสอบสวนในคดีได้เข้ายื่นคำร้องขอถอนการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง 10 รายต่อศาลแล้ว โดยพนักงานสอบสวนระบุว่ามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดี จึงไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 10 รายไว้ แต่ยังต้องรอความเห็นพนักงานอัยการต่อไป ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลจังหวัดเชียงคำอนุญาตให้ฝากขัง 10 ผู้ต้องหา กรณีเดินให้กำลังใจ WeWalk เดินมิตรภาพ ที่จังหวัดพะเยา แต่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์รายละ 5 พันบาท โดยเยาวชนอายุ 16 ปี ไม่ได้มีการขอฝากขัง จึงไม่ต้องประกันตัว

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกโดยเสรีภาพและสะท้อนปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้เข้าใจและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนั้น กรณีของการเยียวยา หลังจากความขัดแย้งนั้นได้เกิด และลดความรุนแรงลงในระดับหนึ่งแล้ว กรณีนี้การใช้หลักกฎหมายในการดำเนินการคงไม่ใช่ทางออกที่ดี เพราะจะเกิดการทำให้เป็นคนผิดและถูก แพ้และชนะ แต่สิ่งที่ควรจะดำเนินการนั้น ควรจะเน้นไปในกระบวนการที่จะทำอย่างไรที่จะช่วยบรรเทาเบาบางความเจ็บปวด และแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน โดยการทำความจริงให้ปรากฎ ผ่าน การเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนจัดทำแผนการพัฒนาที่มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ หรือข้อเสนอการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนก็จะช่วยรักษาความสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกันความขัดแย้งได้ในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ. (2561). 'ชาวบ้านดอยเทวดา' จากปัญหาปากท้องสู่ข้อหาทางการเมือง. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 จาก https://freedom.ilaw.or.th/en/node/561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.