Result

" ต่อต้านการสร้างแนวกันคลื่นหาดท้ายเหมือง "
" ภาคใต้ จังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง จึงต่อต้าน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
จากการเกิดกระแสต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งใน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง ด้านอธิบดี ทช. เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบส่งผลกระทบชายหาดและสิ่งแวดล้อมอย่างมากจะบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายยับยั้งโครงการฯ โดยในวันที่ 30 ธ.ค.2561 เกิดกระแสต่อต้านในกลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์ต่อกรณีโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศ หลังพบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บนชายหาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหลุมไข่เต่าห่างจากจุดที่มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประมาณ 200 เมตร ขณะที่ในสื่อสังคมออนไลน์ มีการเผยแพร่ภาพกองหินขนาดใหญ่และรถแบ็คโฮที่กำลังขุดทรายบริเวณชายหาดหน้าวัดท่าไทร โดยตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ผ่านการทำประชาพิจารณ์หรือไม่ พร้อมกับเรียกร้องให้ช่วยกันคัดค้านโครงการฯนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลกับไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า โครงการนี้เป็นโครงการของจังหวัด ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 แม้ชื่อโครงการจะเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ในความเป็นจริงการสร้างแนวกันคลื่นจะยิ่งทำให้มีการกัดเซาะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ได้แจ้งเรื่องไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อให้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งยับยั้ง และที่สำคัญช่วงเวลานี้มีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ จึงเชื่อว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เร่งฝั่งหินและถมทราย เพราะกลัวว่าหากมีคนมาเห็นว่ามีเต่าขึ้นมาวางไข่ อาจจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะการที่เต่าขึ้นมาวางไข่บนหาด หมายถึงพื้นที่มีความสมบูรณ์ ล่าสุดพบว่ารถแบ็คโฮที่เข้ามาถมหินและกลบทรายออกจากพื้นที่ไปแล้ว แต่ยังเหลือร่องรอยของการทำงาน ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรง ทั้งการกัดเซาะชายฝั่งและกระทบกับพฤติกรรมสัตว์ ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทาง ทช.ก็ได้สังเกตและติดตามการทำงานเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผลกระทบ แต่ถ้าหากเห็นว่าโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบกับชายหาดและสิ่งแวดล้อมอย่างมากก็จะบังคับใช้มาตรา 17 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพ.ศ.2558 เพื่อระงับโครงการฯ โดยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเร็ว ๆ นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในเรื่องหลักการของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งหมด ซึ่งปกติแล้ว ทช.จะพยายามไม่ให้มีโครงการลักษณะนี้ในบริเวณชายฝั่ง เพราะการสร้างแนวกันคลื่นที่มีโครงสร้างแข็งจะทำให้ชายหาดบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบตามไปด้วยทั้งนี้ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเลอันดามัน วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) อยู่ในพื้นที่ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีความยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ 30 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างเริ่มวันที่ 20 มีนาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. กลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำการสังเกตและติดตามการทำงาน เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชายหาดและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. วัดท่าไทร2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
กลุ่มนักวิชาการและนักอนุรักษ์หวั่นกระทบระบบนิเวศและหลุมไข่เต่ามะเฟือง จึงต่อต้าน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยจะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ หากพบส่งผลกระทบชายหาดและสิ่งแวดล้อมอย่างมากจะบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายยับยั้งโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการตามเพื่อดูข้อมูลที่เป็นจริงปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ ผลกระทบที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเล และระบบนิเวศทางธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 2. ข่าวไทยพีบีเอส “ค้านสร้างแนวกันคลื่นหาดท้ายเหมือง หวั่นกระทบหลุมไข่เต่า” เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/276654
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.