Result

" คัดค้านการก่อสร้างปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน "
" ภาคใต้ จังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า ตำบลบางม่วง "
ประเภทความขัดแย้ง
โครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คัดค้านก่อสร้างกำแพงปิดกั้นเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายตำบลใช้เข้า-ออกของตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
จากการที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าที่บริเวณหน้าตู้ตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทางชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบางหม้อ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้รวมตัวกว่า20 คน เพื่อเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ทบทวนการก่อสร้างกำแพงปิดกั้นเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายตำบลใช้เข้า-ออก และยังเป็นเส้นทางที่เข้าไปยังอนามัยเฉลิมพระเกียรติมาเป็นหลายสิบปีได้รับความเดือดร้อนถ้ามีการก่อสร้างเพราะจะทำให้ชาวบ้านไม่มีเส้นทางเข้า–ออก และต้องใช้เส้นทางที่ต้องขับรถย้อนศรทำให้เกิดอันตรายจึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตะกั่วป่าทบทวนโครงการดังกล่าวอีกครั้งนายปิติ กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตะกั่วป่าได้นำรถแม็คโครมาขุดหลุมเพื่อจะมีการก่อสร้างกำแพงปิดเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เข้าออกหมู่บ้านและอนามัยเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะถ้าชาวบ้านไปใช้อีกเส้นทางและต้องยูเทิร์นรถทำให้เกิดอันตรายและจะทำให้รถสวนกันไม่ได้จนชาวบ้านประมาณ 50 – 60 ครัวเรือน ที่ใช้เส้นทางนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน ซึ่งปากทางเจ้าหมู่บ้านน้ำเค็มยังเป็นเส้นทางเข้า ออก หมู่บ้านน้ำเค็มที่ใช้เส้นทางวิ่งหลบหนีเวลาเกิดแผ่นดินไหว พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า หยุดโครงการสร้างกำแพงและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกไปอยู่ที่อื่น โดยต่อไปทางชาวบ้านจะมีการรวบร่วมชื่อเพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คัดค้านก่อสร้างกำแพงปิดกั้นเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายตำบลใช้เข้า-ออก2. ตำรวจทางหลวงตะกั่วป่าจะดำเนินก่อสร้างกำแพงปิดกั้นเส้นทาง

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ชาวบ้านตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คัดค้านก่อสร้างกำแพงปิดกั้นเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านหลายตำบลใช้เข้า-ออกของตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านประสบความยากลำบากในการเดินทาง โดยชาวบ้านจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการดำเนินโครงการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ รวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การคมนาคมในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 2. MGR Online “ชาวบ้านตำบลบางม่วง จ.พังงา รุกยื่น 3 ข้อ ตำรวจทางหลวง เลิกสร้างกำแพง” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://mgronline.com/south/detail/9610000013607
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.