Result

" คัดค้านการสร้างเกาะกลางถนน "
" ภาคใต้ จังหวัดพังงา "
ประเภทความขัดแย้ง
โครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านซอยร่วมใจ คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน แต่เทศบาลเมืองพังงาดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนน โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวซอยร่วมใจ จังหวัดพังงา คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน ระบุผลกระทบถูกปิดกั้นทางแยกที่ประชาชนออกมาจากซอยต้องมุ่งไปกลับรถในบริเวณจุดกลับรถที่อื่น ซึ่งทางเทศบาลเมืองพังงา ไม่ได้แสดง หรือบ่งบอกว่าจะต้องกลับรถที่ใดจนมีเหตุการณ์ย้อนศรเพื่อวิ่งรถช่องทางจราจรอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายสาโรจน์ บุญแนบ แกนนำ พร้อมชาวบ้านซอยร่วมใจ ชุมชนอู่เรือ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมด้วยชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเกาะกลางถนนของเทศบาลเมืองพังงา ร่วมกันติดป้ายคัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน ได้รับผลกระทบโดยการก่อสร้างครั้งนี้ ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยร่วมใจ ถูกปิดกั้นทางแยก ขณะที่ประชาชนออกมาจากซอยร่วมใจต้องมุ่งไปกลับรถในบริเวณจุดกลับรถที่อื่น ซึ่งทางเทศบาลเมืองพังงาไม่ได้แสดง หรือบ่งบอกว่าจะต้องกลับรถที่ใดจนมีเหตุการณ์ย้อนศรเพื่อวิ่งรถช่องทางจราจรอีกฝั่งหนึ่ง อีกทั้งร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในบริเวณปากซอย และริมถนนได้รับผลกระทบลูกค้าที่จอดรถแวะซื้อของได้ตามปกติต้องปรับเปลี่ยน และต้องหาที่จอดรถอื่นทำให้คาดว่าสินค้าจำหน่ายได้น้อยลงนายสาโรจน์ บุญแนบ แกนนำกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองพังงา ก่อสร้างเกาะกลางปิดกั้นทางเข้าซอยร่วมใจครั้งนี้ ก่อให้เกิดความลำบากต่อคนในชุมชนซอยร่วมใจ โดยเทศบาลไม่ตอบคำถามของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมีข้อสงสัยหลายประการ เช่น หากมีการปิดเกาะกลางถนน ประชาชนที่ต้องการออกจากซอยร่วมใจต้องไปกลับรถบริเวณใด ทำไมถึงเลือกปิดกั้นเกาะกลางถนนทางเข้าซอยร่วมใจ ขณะที่ซอยอื่นไม่ปิดกั้น ร้านค้าในบริเวณทั้งปากซอย และภายในซอยจะจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากความไม่สะดวกในการขับขี่ และจอดรถ

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านซอยร่วมใจ คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน2. เทศบาลเมืองพังงา ต้องการดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ร้านค้า
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ชาวบ้านซอยร่วมใจ คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนน แต่เทศบาลเมืองพังงาดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนน โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคมไม่รู้ว่าต้องไปกลับรถที่ใดและการค้าขายที่ขายของลดลง เนื่องจากการเกิดการปรับเปลี่ยนสถานที่จอดรถ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 1. ชาวบ้านสอบถามข้อเท็จจริงจากเทศบาล2. การติดป้ายคัดค้านการดำเนินโครงการเพื่อแสดงจุดยืนในการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ ความเดือดร้อนในการเดินทางคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่2. MGR Online “ชาวบ้านซอยร่วมใจพังงาค้านสร้างเกาะกลางถนนทำเข้าออกลำบาก” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จาก https://mgronline.com/south/detail/9600000049287
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.