Result

" คัดค้านโรงคัดแยกขยะ "
" ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ อำเภอคลองท่อม "
ประเภทความขัดแย้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะกลัวจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าขยะ โดยบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด จะเข้ามาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวบ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ขีดเส้นตาย 15 วัน ทวงถามความคืบหน้าการคัดค้านโครงการโรงคัดแยกขยะ กับศูนย์ดำรงธรรม หวั่นกลายพันธุ์เป็นโรงไฟฟ้าขยะเหตุพื้นที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกรณีที่ชาวบ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้รวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ของบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีโครงการที่จะก่อสร้างขึ้นในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เบื้องต้น ทางตัวแทนชาวบ้านได้รวมตัวล่ารายชื่อชาวบ้านได้กว่า 900 รายชื่อที่ไม่เห็นด้วยร้องศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกระบี่ ให้ช่วยระงับโครงการ พร้อมทำป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะติดไว้ตามริมถนนสองข้างทาง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ ขอให้บริษัทฯ ยุติโครงการโรงคัดแยกขยะ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย เชื้อโรค กลิ่น และสุขภาพของชาวบ้านคืบหน้าล่าสุด วันที่ 14 กันยายน 2561 นายประกอบ หลานน้อย อายุ 68 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลทรายขาว ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า ทางกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงคัดแยกขยะ ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากวิตกกังวลกับผลกระทบที่จะตามมา ที่ตั้งของโรงคัดแยกขยะอยู่ใกล้ชุมชนเกินไป ประมาณ 700 เมตร เกรงว่ากลิ่นเหม็นจากของขยะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ได้ เพราะทราบว่าโครงการคัดแยกขยะแห่งนี้สามารถรองรับขยะได้ถึง 200-400 ตัน/วัน เชื่อว่าการบริหารจัดการขยะให้หมดวันต่อวัน คงจะไม่เสร็จอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะยืนยันทำได้ก็ตาม นายประกอบ กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาพวกตนได้ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมยื่นรายชื่อชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วย ประมาณ 900 คน เพื่อขอให้ศูนย์ดำรงธรรม ช่วยเป็นกลางไกล่เกลี่ยขอให้บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ล้มเลิกโครงการก่อสร้างโรงกำจัดมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วย และไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเมื่อครบกำหนด 15 วัน ที่พวกตนได้ไปยื่นหนังสือ ก็จะรวมตัวกันไปทวงถามความคืบหน้าอีกครั้ง คาดว่าไม่เกินอาทิตย์หน้า

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ กลัวจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าขยะ2. บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด จะเข้ามาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ชาวบ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ กลัวจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าขยะ โดยบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด จะเข้ามาก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ทำให้ชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม พร้อมทั้งกดดันเพื่อให้ได้คำตอบ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 1. การร่วมลงชื่อเพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับโรงคัดแยกขยะของบริษัท2. การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมและมีการติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยไกล่เกลี่ยกับบริษัทให้ยกเลิกโครงการ3. มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ 1. สิทธิชุมชน2. ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 2. ผู้จัดการออนไลน์ “ชาวบ้านทรายขาว กระบี่ ขีดเส้นตาย 15 วัน บุกทวงถามความคืบหน้าค้านโรงคัดแยกขยะ” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 จาก https://mgronline.com/south/detail/9610000092167
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.