Result

" คัดค้านสร้างเตาเผาขยะ "
" ภาคใต้ จังหวัดตรัง อำเภอวังวิเศษ "
ประเภทความขัดแย้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านอำเภอวังวิเศษ คัดค้านการสร้างเตาเผาขยะ เกรงจะได้รับผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังระบุอีก 2 ปีข้างหน้าบ่อขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว จึงมีแนวคิดสร้างเตาเผาขยะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวบ้านกว่าครึ่งพัน อำเภอวังวิเศษ ค้านโครงการสร้างเตาขยะของ อบจ.ตรังหวั่นผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่หน้า อบต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรังชาวบ้านได้รวมตัวกันประมาณ 500 ถือป้ายไวนิลคัดค้านโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของ อบจ.ตรัง เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยแจ้งหรือทำประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ แต่จู่ ๆ ก็มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น สำหรับพื้นที่โครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่สวนยาง สวนปาล์ม ของ อบจ.ตรัง เนื้อที่กว่า 1,700 ไร่ ใน หมู่ที่ 3 บ้านช่องหาย ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ และอยู่ติดกับ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา ซึ่งชาวบ้านหวั่นเกรงว่าหากเอาพื้นที่ในชุมชนมาสร้างเตาเผาขยะ จะได้รับผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์ คือ คลองน้ำร้อน และห้วยน้ำขาว เพราะเป็นเส้นเลือดในการหล่อเลี้ยงชีวิตต่อมาแกนนำชาวบ้านได้ยื่นหนังสือให้ นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง พิจารณาโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมขณะที่วิศวกรของ อบจ.ตรัง ได้ออกมาชี้แจงว่า ปัจจุบันบ่อทิ้งขยะในจังหวัดตรัง มี 2 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตังแต่อีก 2 ปีข้างหน้าบ่อขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว จึงมีแนวคิดจะใช้พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านช่องหาย ตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบปุ๋ยหมัก ระบบน้ำมัน ระบบถ่าน และระบบกลั่นควันจากเตาเผา ส่วนขยะไม่ได้เอามาที่นี่ทั้งหมด เพราะได้มีการคัดแยกมาจากต้นทาง ซึ่งเร็ว ๆ นี้เตรียมที่จะนำผู้นำในชุมชนในพื้นที่ไปศึกษาเรียนรู้ว่าโครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ โดยการชี้แจงของ อบจ.ตรัง ไม่เป็นผล เนื่องจากตัวแทนชาวบ้านมองว่าเป็นเพียงการพูดโน้มน้าวใจให้คล้อยตามเท่านั้น หลังจากยื่นหนังสือแล้วให้เวลา 30 วันรอคำตอบ ทำให้ในที่สุด อบจ.ตรัง จึงได้ขอยกเลิกกวาระโครงการสร้างเตาเผาขยะดังกล่าวไป และชาวบ้านต่างดีใจก่อนแยกย้ายกลับไป โดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใด ๆ ท่ามกลางการักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 50 นาย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง คัดค้านการสร้างเตาเผาขยะ เกรงจะได้รับผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์ คือ คลองน้ำร้อน และห้วยน้ำขาว เพราะเป็นเส้นเลือดในการหล่อเลี้ยงชีวิต2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังระบุอีก 2 ปีข้างหน้าบ่อขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว จึงมีแนวคิดสร้างเตาเผาขยะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. วิศวกร2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง3. ตำรวจ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ชาวบ้านอำเภอวังวิเศษ คัดค้านการสร้างเตาเผาขยะ เกรงจะได้รับผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังระบุอีก 2 ปีข้างหน้าบ่อขยะเทศบาลนครตรังจะเต็มแล้ว จึงมีแนวคิดสร้างเตาเผาขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพยายามอธิบายเหตุผล แต่ชาวบ้านไม่เชื่อและจะรอคำตอบการยกเลิกโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 1. ยื่นหนังสือให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินเพื่อการแก้ไขปัญหา2. การศึกษาดูงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไข3. การพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเตาเผาขยะปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 2. โพสต์ทูเดย์ “ชาวตรังค้านสร้างเตาเผาขยะหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จาก https://www.posttoday.com/social/local/573219
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.