Result

" การคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา "
" ภาคใต้ จังหวัดสตูล อำเภอละงู ตำบลปากบารา "
ประเภทความขัดแย้ง
โครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคมขนส่ง)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา เพราะโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต วิถีชีวิตคนพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบารา เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือ "เซาท์เทิร์น ซีบอร์ด" (Southern Seaboard) โดยมีแผนก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่บ้านปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามัน พร้อม ๆ กับโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งมีแผนก่อสร้างที่บ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยจะมีโครงการสะพานเศรษฐกิจ หรือ "แลนด์บริดจ์" เป็นเส้นทางเชื่อมท่าเรือน้ำลึกจากสองฝั่งทะเลด้วย เป็นโครงข่ายคมนาคมเต็มรูปแบบ ทั้งถนน เส้นทางรถไฟ และระบบท่อส่งน้ำมัน รัฐบาลไฟเขียวพับแผนท่าเรือน้ำลึกปากบารา-ท่าเรือสงขลา หลังถูกต่อต้านหนักไม่อยากสร้างความขัดแย้ง หวั่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหลวหากไม่กระตุ้นเศรษฐกิจส่งออก-นำเข้าสินค้า หวั่นมาเลเซียฮุบเค้กเกทเวย์ปีนัง-ช่องแคบมะละกา วันที่ 27 ตุลาคม 2556 กลุ่มเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลที่ออกเดินเท้าคัดค้าน การก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากปารา จังหวัดสตูล เพื่อให้ข้อมูลชาวบ้านถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนี้ และวันที่ 16 มีนาคม 2560 ผู้สื่อข่าวข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 หรือเวที ค.1 ของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ได้เข้ายื่นหนังสือกับตัวแทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เพื่อขอให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือปากบาราในวันนี้ออกไปก่อน แต่ไม่มีการยืนยันว่าจะสามารถยกเลิกการจัดเวทีได้หรือไม่ จากการตรวจสอบเหตุผลที่ เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ได้เคยทำหนังสือแจ้ง 3 เหตุผล ที่การจัดเวทีวันนี้ควรยกเลิก ผ่านไปยัง สผ. และ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวเพราะรูปแบบกระบวนการ ไม่ได้สนใจการศึกษาผลกระทบภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์เลย เครือข่ายค้านท่าเรือปากบาราระบุ3 เหตุผลควรยกเลิก โดยเหตุผล 3 ประการที่ทางเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลเห็นควรให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือ ค. 1 นี้ คือ 1) กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในทุกระดับขั้นตอนรวมถึงการวางตัวของบริษัทที่ปรึกษาโครงการ มิได้วางตนเป็นกลางในฐานะขององค์กรที่ถูกว่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 2) รัฐบาลต้องทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในภาพรวมของโครงการอย่างน้อย 3 โครงการร่วมกันคือ (1) โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา (2) โครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 และ (3) โครงการรถไฟรางคู่เชื่อม ไม่ใช่แยกศึกษาเป็นรายโครงการอย่างที่กำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ เพราะทั้งหมดนี้คือโครงการแลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล ที่ต้องการเชื่อมโครงข่ายการคมนาคมระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย จึงมิใช่แค่โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราอย่างเดียวเพียงลำพัง 3) รัฐบาลควรจะต้องศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญที่แท้จริง เพราะโครงการดังกล่าวเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบในวงกว้าง และจะต้องแลกกับฐานทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตลอดถึงสังคมวัฒนธรรมของ จังหวัดสตูล โดยรวมที่หากสูญเสียไปแล้วซึ่งไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ในที่สุดวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจสั่งชะลอโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราอย่างไม่มีกำหนด หลังจากที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเพื่อลดความขัดแย้งภายในพื้นที่ รวมถึงลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเรื่องผลกระทบกับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านอำเภอละงู จังหวัดสตูล ไม่ต้องการท่าเทียบเรือ2. กรมเจ้าท่า ต้องการให้เกิดโครงการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 2. เครือข่ายนักวิชาการ3. กรมอุทยานแห่งชาติ4. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6. รัฐมนตรีช่วยคมนาคม7. กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากปารา จังหวัดสตูล เนื่องจากอาจไม่ได้ช่วยพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจได้จริง ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าชาวบ้านจะคัดค้านอย่างเต็มที่ในเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยชาวบ้านระบุประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีส่วนร่วม จึงไม่มั่นใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจะนำไปสู่การเกิดโครงการอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงตามมา ซึ่งรัฐบาลต้องทำการศึกษาให้ชัดเจนเสียก่อน

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 1. ผู้คัดค้านเดินทางเพื่อให้ข้อมูลของชาวบ้านถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนี้2. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น3. ชะลอโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราอย่างไม่มีกำหนดปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ 1. กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง2. กระบวนการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่2. Manager Online “กลุ่มค้านท่าเรือน้ำลึกปากบารายันไม่เข้าร่วมประชุม 4 ฝ่าย ชี้บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่11 กรกฎาคม 2560 จาก https://today.line.me/th/pc/article3. โพสต์ทูเดย์ “รัฐบาลสั่งชะลอแผนท่าเรือปากบาราหลังถูกต้านหนัก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จากhttps://www.posttoday.com/economy/557950
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.