Result

" คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน "
" ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้าน ในเขตเทศบาล ต.ท่าม่วง อ. ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นป้ายข้อความคัดค้านการขอขยายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบเชื้อเพลิงถ่านหิน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
วันที่ 8 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบ นายเสนีย์ บำรุงศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ ได้นำชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าม่วง ประมาณ 10 คน ออกติดตั้งป้ายคัดค้านการขอขยายกำลังผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้ขึ้นป้ายอิงค์เจ็ตเขียนข้อความคัดค้านการขอขยายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า ที่ใช้วัตถุดิบเชื้อเพลิงถ่านหินของ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยอยู่ในขั้นตอนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โดยนายเสนีย์เปิดเผยว่า เนื่องจากบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด ได้มีการทำประชาคมเพื่อจะดำเนินการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน แต่ที่ผ่านมาในการทำประชาคม ประชาชนในเขตตำบลท่าม่วงยังไม่ได้รับทราบในเรื่องนี้เท่าที่ควรและถ้าปล่อยให้มีการเปิดโรงงานจากไฟฟ้าถ่านหินปริมาณ 49.5 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดมลพิษเป็นรัศมีเป็นระยะกว้างถึง 50 กิโลเมตร อาจจะสร้างผลกระทบต่อชุมชน โรงเรียน และผลผลิตทางการเกษตรโดยที่ผ่านมาทางบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ ได้ดำเนินกิจการแบบเดียวกันนี้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรมาแล้ว ซึ่งอยากให้ทางโรงงานไทยเคนเปเปอร์ได้ดำเนินการโรงงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดแทนถ่านหินที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมาดำเนินการและระงับในการดำเนินการโรงงานไฟฟ้าถ่านหินในครั้งนี้วันที่ 10 พ.ย. 2560นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญตัวแทนประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด มาพูดถึงปัญหาที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันคัดค้านการตั้งโรงงานไฟฟ้าด้วยถ่านหินในครั้งนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ กล่าวให้นโยบายการทำงานว่า" ขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วนของ อ.ท่าม่วงฯ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นทุกท่านยึดถือหลักการทำงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลต้องเอาใจใส่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักเมื่อทราบปัญหาของประชาชนต้องรีบแก้ไขอย่าปล่อยทิ้งในฐานะที่ตนเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนใหม่ไม่หนักใจอะไร เพราะประชาชนชาวกาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีความรู้ และมีความสามารถสูง" ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบายการทำงานของนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางไปที่ห้องประชุมบนชั้น 2 ของที่ว่าการอำเภอท่าม่วงฯ เพื่อรับหนังสือร้องเรียนคัดค้านจากนายชัยธรรม พิศาล กลุ่ม ประธานประชาคมพัฒนาท้องถิ่น อ.ท่าม่วงฯ พร้อมสมาชิกกลุ่มฯ ที่มายื่นหนังสือคัดค้านการที่บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ ซึ่งเป็นบริษัท เอส.ซี.จี.จำกัด ได้ทำเรื่องขอทำเรื่องประชาคมมาทางอำเภอท่าม่วงฯเพื่อขอขยายพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหินในการขยายกำลังผลิตกระแสร์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยใช้พลังงานถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งนายชัยธรรม ประศาล ประธานกลุ่มประชาคมพัฒนาท้องถิ่น อ.ท่าม่วงฯ และนายภษิศิ์เดช มหาสุวรรณวงศ์ สมาชิกกลุ่มคนท่าม่วงไม่เอาถ่านหิน ซึ่งเป็น 1 ในเครือข่ายสนับสนุนการใช้พลงานสะอาดได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ อ.ท่าม่วง และพื้นที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหินว่า ที่ผ่านมาประชาชนชาวอำเภอท่าม่วงฯ โดยเฉพาะชาวบ้านใน 5 หมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบรอบโรงไฟฟ้าของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ ในเครือของบริษัท เอส.ซี.จี.ที่ผลิตดระแสร์ไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงชาวบ้านในเขต อ.ท่าม่วงฯ ก็ไม่สบายใจเพราะหวั่นเกรงพิษภัยจากถ่านหินที่จะฟุ้งกระจายไปในอากาศทำให้มลภาวะเป็นพิษได้ในอนาคต อยู่อยู่ ก็มาทราบว่า ทางบริษัท ไทยเคนฯ ในเครือบริษัท เอส.ซี.จี.กำลังทำเรื่องขอมาทางอำเภอท่าม่วงฯ ว่าจะจอขยายพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อผลิตกระแสร์ไฟฟ้าเพิ่ม พวกตนได้ทำหนังสือคัดค้านยื่นต่อนายอธิสรรค์ อินทร์สตา นายอำเภอท่าม่วงฯ มาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่กลุ่มประชาคมพัฒนาท้องถิ่น อ.ท่าม่วงฯ และกลุ่มคนท่าม่วง ไม่เอาถ่านหินฯ ได้อธิบายเหตุผลในการยื่นหนังสือคัดค้านต่อที่ประชุม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สอบถามความคืบหน้าในเรื่องที่บริษัทไทยเคนฯ ที่ทำเรื่องขอขยายพื้นที่โรงผลิตกระแสร์ไฟฟ้าถ่านหินถึงขั้นตอนไหนแล้ว นายอธิสรรค์ อินทร์สตา นายอำเภอท่าม่วงฯ กล่าวว่า กำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตทำประชาคมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ จึงได้สั่งการให้นายอธิสรรค์ อินทร์สตา นายอำเภอท่าม่วงฯ ชะลอ หรือยกเลิกการออกคำสั่งให้มีการทำประชาคมไปก่อนโดยจะนัดหมายเจ้าของบริษัทรวมทั้งกลุ่มพลังมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัด มาประชุมเพื่อหาทางออกกันอีกครั้ง ในเมื่อประชาชนเขาไม่ได้คัดค้านในเรื่องการขยายพื้นที่โรงไฟฟ้า แต่เขาต้องการไม่ให้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสร์ไฟ ว่าจะใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน ที่เป็นพลังงานสะอาดได้หรือไม่เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้าน ในเขตเทศบาล ต.ท่าม่วง อ. ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านการขอขยายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบเชื้อเพลิงถ่านหิน เพราะเกรงว่าจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม2. โรงไฟฟ้าบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการขยายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบเชื้อเพลิงถ่านหิน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 2. นายอำเภอท่าม่วงฯ3.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง4. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ได้มีการขอขยายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า ที่ใช้วัตถุดิบเชื้อเพลิงถ่านหินของ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เกรงว่าจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้รวมตัวกันคัดค้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกร่วมกันของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายผู้ประกอบการ ผู้ต่อต้าน ส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
เวิร์คพ้อยนิวส์. “ไม่เอา ! ชาวท่าม่วงขึ้นป้ายค้าน การขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน.” 8 พฤศจิกายน2560. มติชนออนไลน์. “ชาวท่าม่วง ขึ้นป้ายค้าน ขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน หวั่นมลพิษกระจายไกล"8 พฤศจิกายน 2560.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.