Result

" ประท้วงค่าเวนคืนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร "
" ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี อำเภอเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี "
ประเภทความขัดแย้ง
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ประท้วงถูกเบี้ยวค่าเวนคืนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
4 กันยายน 2558 ชาวบ้านกว่า 90 คน จาก 80 ครอบครัว ในหมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ร้องขอความเป็นธรรมต่อ นายวชิระ เอี่ยมลออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่หน้าทางเข้าโครงการ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษการจัดสรรหาที่ดินปลูกบ้านใหม่ และการจัดสรรที่ดินอพยพรอบโครงการ หลังมีการทวงถามมานาน ที่สำคัญยังมีชาวบ้านหลายราย ได้เงินชดเชยเพียง 7-8 หมื่นบาท ทั้งที่มีเอกสารสิทธิครอบครองถูกต้องนางสุกัญญา ภัคเดช อายุ 40 ปี เผยว่า ที่ผ่านมาได้มีการทวงถามค่าชดเชยมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆ ได้รับเพียงคำตอบจากเจ้าหน้าที่โครงการว่า ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึ่งขณะนี้มีหลายครอบครัวที่ต้องกลายเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่สามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้ เนื่องจากน้ำท่วม ส่วนค่ารื้อถอนที่ได้รับก็มีเพียงไม่กี่หมื่นบาท ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การรวมตัวเรียกร้องของชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะจันทร์ เข้าร่วมรับฟังปัญหา พร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบต่อไปนายวชิระ กล่าวต่อประชาชนว่า จะนำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุม และจะกลับมาให้คำตอบอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ แต่ชาวบ้านต้องการได้คำตอบก่อนวันที่ 15 ตุลาคม พร้อมประกาศว่าหากไม่ได้รับคำตอบจะเดินขบวนเข้าร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 มีระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 ใช้งบประมาณกว่า 670 ล้านบาท กักเก็บน้ำได้ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษการจัดสรรหาที่ดินปลูกบ้านใหม่ และการจัดสรรที่ดินอพยพรอบโครงการ2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม และจะแจ้งความคืบหน้าให้ชาวบ้านทราบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. สำนักนายกรัฐมนตรี2. ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเกาะจันทร์ 3. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ชาวบ้านกว่า 90 คน จาก 80 ครอบครัว ในหมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ร้องขอความเป็นธรรมต่อนายวชิระ เอี่ยมลออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษการจัดสรรหาที่ดินปลูกบ้านใหม่ และการจัดสรรที่ดินอพยพรอบโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่โครงการฯการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
มติชนออนไลน์. “ชาวเกาะจันทร์กว่า 90 คน ประท้วงถูกเบี้ยวค่าเวนคืนสร้างเขื่อนคลองหลวง”4 กันยายน 2558.(https://mgronline.com/local/detail/9580000100439?fbclid=IwAR2p_PS4B3SOtvSauzXbop9OmhHI53AZrLGQZG2RGjdB9cP8tcTIxdmwJEA)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.