Result

" คัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย "
" ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา ตำบลบึง "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน/การคมนาคม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านหมู่บ้านหนองแขวะ รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านโครงการ ‘มอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
17 ก.ย.61 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชาวหมู่บ้านหนองแขวะ หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เกือบร้อยคน ได้ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านแนวเส้นทางช่วงทางแยกต่างระดับชุมชนหนองแขวะ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคาย ตอนที่ 1 ส่วนที่ 1 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแทนในการรับมอบนายปริวัฒน์ สุรพิพิธ ตัวแทนชาวหมู่บ้านหนองแขวะ เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมกับชาวบ้าน ได้มารวมตัวเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม ให้มีการเปลี่ยนแนวเส้นทางการก่อสร้างทางสายนี้ เพราะจะทำให้ชาวบ้านกว่า 170 ครัวเรือนบนพื้นที่กว่า 800 ไร่ ต้องถูกเวนคืนที่ทั้งหมด การคัดค้านในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการขัดขวางความเจริญ แต่ต้องการให้ชุมชนหนองแขวะที่มีอายุกว่า 100 ปี คงอยู่ต่อไป ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่เคยรับทราบการทำประชาพิจารณ์เลย หากถนนเส้นนี้เกิดขึ้นบนแนวเส้นทางเดิมจะก่อให้เกิดมลพิษกับชาวบ้าน ทั้งเรื่องเสียง และอากาศ เพราะจะเกิดจุดพักรถขนาด 70 กว่าไร่ ที่สามารถจอดรถเทรลเลอร์ได้กว่า 180 คันอยู่ใจกลางชุมชน จึงขอความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วย ด้านนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จะนำหนังสือเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมบริษัทที่ปรึกษามาประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดกันอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ประชาชนหมู่บ้านหนองแขวะ หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่ต้องการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคาย เพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดมลพิษกับชาวบ้าน ทั้งเรื่องเสียงและอากาศ2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคาย

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี 3. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประชาชนหมู่บ้านหนองแขวะ หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เกือบร้อยคนรวมตัวยื่นหนังสือต่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อคัดค้านโครงการมอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย เพราะจะทำให้ชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนถูกเวนคืนซับซ้อน สร้างมลพิษทั้งทางเสียงและอากาศ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี การเจรจาหาทางออกร่วมกันของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และมีความจริงใจซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ข่าวเอ็มไทย. “ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือ คัดค้านโครงการ ‘มอเตอร์เวย์สายชลบุรี-หนองคาย”17 กันยายน 2561.(https://news.mthai.com/general-news/672445.html)มติชนออนไลน์. “ชาวบ้านหนองแขวะรวมตัวค้านเส้นทางชลบุรี-หนองคายผ่ากลางหมู่บ้าน 100 ปี วอนใช้พื้นที่ว่างเปล่าแทน” 17 กันยายน 2561.(https://www.matichon.co.th/region/news_1134320?fbclid=IwAR0_FhdtJrEEw1AkzQa5pnABZxYKE0E7LTkKcReP0O1Cvbs9DdyLFXetJbk)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.