Result

" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ "
" ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา ตำบลบ้านเชี่ยน "
ประเภทความขัดแย้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
เกษตรกรต้องการให้ปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท ออกมาชี้แจงกรณี แพะที่พวกเขาได้รับมีสภาพป่วย เป็นโรคตาย หลังได้รับแจกจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพียง 1 วัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
การตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะฯ จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 11 ล้าน 4 แสนบาท หลังมีเกษตรกรในโครงการบางส่วนร้องเรียนว่า แพะที่พวกเขาได้รับจากบริษัทที่ชนะการประมูล มีสภาพป่วย เป็นโรคตาย หลังได้รับแจกเพียง 1 วัน สภาพ “แพะ” รูปร่างเล็ก ผอมแห้งที่เห็น เป็นแพะที่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้รับแจกในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิต เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จากปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 160 ตัว แต่เลี้ยงได้เพียงข้ามวัน ก็พบว่าแพะที่พวกเขาได้รับแจกเริ่มทยอยตายหลายสิบตัว และแพร่เชื้อโรคไปยังแพะตัวเก่าที่เลี้ยงไว้ก่อนหน้า ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า แพะทุกตัวผ่านการตรวจโรคมาหรือไม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิต ใช้งบประมาณปี 2560 จัดซื้อแพะ 2,000 ตัว ราคา 11,400,000 แสนบาท คุณสมบัติแพะต้องระบุสี เพศเมีย น้ำหนัก 25 กิโลกรัม และห้ามเป็นโรคต้องห้าม 3 ชนิด คือ แท้งติดต่อ ไขข้อเสื่อม และ สมองอักเสบนายรัฐโรจน์ โรจน์ธนาดำรงค์ ปศุสัตว์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ยอมรับว่า แพะที่ถูกส่งมอบมาที่ ตำบลบ้านเชี่ยน ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นตรวจรับของจากบริษัทเอกชนที่ประมูลงานได้ เแต่ที่นำมาให้เกษตรกรเลี้ยงก่อน ทั้งที่รู้ว่าแพะบางตัวร่างกายมีปัญหาเพราะต้องทำตามระเบียบโครงการที่ระบุวันส่งมอบครั้งสุดท้ายคือวันที่ 28 ธันวาคม 2560ทีมข่าวพีพีทีวีตรวจสอบพบว่า ยังมีงบประมาณที่เป็นส่วนต่างของโครงการที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจะต้องได้รับ เช่น ค่าปรับปรุงโรงเรือน ค่าปรับปรุงแปลงหญ้า ค่าเวชภัณฑ์ แต่เกษตรกรบางรายไม่ทราบเรื่องนี้ทำให้เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่ามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้างโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะมี 8 อำเภอใน จ.ชัยนาท ที่พบปัญหาสำหรับการตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะฯ จ.ชัยนาท ที่บริษัทเอกชนผู้รับงานไป ถูกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกล่าวหาแจกแพะป่วย และแพร่เชื้อโรคไปสู่แพะตัวอื่นๆ ล่าสุดรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยอมรับว่าตั้งคณะกรรมการสอบพิรุธไปแล้ว บริษัทเอกชนยอมรับผิด และพร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 29 ม.ค.61 นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การส่งมอบแพะเพศเมีย 2,000 ตัว ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิต พบพิรุธเรื่องการจัดซื้อแพะป่วยมาแจกเกษตรกรมูลค่า 11.4 ล้าน จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 61 จนในที่สุดบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลงานยอมรับผิดชอบปัญหาทั้งหมด โดยประเด็นที่ต้องติดตาม คือหลังจากนี้จะมีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะที่เป็นสมาชิกโครงการออกมาร้องเรียนว่ามีแพะตายจนแพร่เชื้อไปสู่แพะตัวอื่นๆ อีกหรือไม่ เพราะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทตรวจรับแพะทั้งหมดไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. นั่นหมายความว่า แพะเพศเมีย 2,000 ตัว ที่แจกเกษตรกรไปจะเปลี่ยนตัวใหม่ได้ภายใน 30 วัน เพราะในสัญญาระบุวันคุ้มครองไว้ แต่ถ้าแพะป่วยหรือพิการ ปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาทจะพิจารณาเป็นกรณีว่าแพะตายเพราะคนเลี้ยงแพะ หรือมีปัญหาตั้งแต่แรกเกิด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. เกษตรกร ต้องการให้ปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท ออกมาชี้แจงและแก้ปัญหากรณีแพะที่พวกเขาได้รับมีสภาพป่วย เป็นโรคตาย หลังได้รับแจกจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ เพียง 1 วัน 2. ปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท ต้องการแจกเเพะให้กับชาวบ้าน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิต

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จังหวัดชัยนาท 2.ปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท 3.บริษัทเอกชนที่ประมูลงาน 4.ทีมข่าวพีพีทีวี5.รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ ร้องเรียนปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท ว่าแพะที่พวกเขาได้รับจากบริษัทที่ชนะการประมูล มีสภาพป่วย เป็นโรคตาย หลังได้รับแจกเพียง 1 วันและแพร่เชื้อโรคไปยังแพะตัวเก่าที่เลี้ยงไว้ก่อนหน้า จึงต้องการให้ปศุสัตว์ออกมาชี้แจงและแก้ปัญหาดังกล่าว ล่าสุดรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ออกมาชี้แจงว่าตั้งคณะกรรมการสอบพิรุธไปแล้ว บริษัทเอกชนยอมรับผิด และพร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเเพะ หาข้อสรุปเพื่อแก้ไขปัญหา และมีความจริงใจในการแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
พีพีทีวี. “เกษตรกรร้องปศุสัตว์จ.ชัยนาท แจก“แพะ ป่วย แพร่โรค ทำเดือดร้อน.”24 มกราคม 2561. (https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74452)พีพีทีวี. “โครงการแจกแพะชัยนาท บ.เอกชน รับผิดทั้งหมดพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย” 30 มกราคม 2561.(https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/74744)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.