Result

" การจัดการที่ดินเกาะกูด "
" ภาคตะวันออก จังหวัดตราด อำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรที่ดิน
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านเกาะกูด ไม่ต้องการให้เกิดการประมูลที่ดินราชพัสดุ แก่นายทุน เพราะกลัวนายทุนทำลายธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
วันที่ 1 เม.ย. 60 นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ตราด เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.455 บนพื้นที่ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จำนวน 48-2-80 ไร่ ในผังแม่บทการพัฒนาเกาะกูด ที่จัดทำในปี 2549 ซึ่งทางกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้ธนารักษ์พื้นที่ จ.ตราด เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดให้มีการซื้อเอกสารเพื่อประมูลระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 23 ก.พ. 60 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารรวมทั้งสิ้น 4 ราย และในวันที่ 25 เม.ย. 60 จะยื่นซองประกวดราคา โดยมีระยะเวลาเช่านานถึง 30 ปี ค่าธรรมเนียมที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลและเป็นผู้พิจารณาโครงการที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์และทหารเรือ ร่วมกันลงพื้นที่เกาะกูด ชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้นำชุมชน ชาวบ้านในที่ประชุมแล้ว หลังจากที่ทางจังหวัดมีประกาศแจ้งให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเกาะกูด แสดงความเห็น กรณีการจัดประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุเชิงพาณิชย์แปลงดังกล่าว โดยธนารักษ์พื้นที่ตราด ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงถือว่ายอมรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ต่อมาปิดประกาศให้ประชาชนบนเกาะกูดทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนประมูลลงทุนโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ด้านการท่องเที่ยว อาทิ ก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ต บ้านพักตากอากาศ โดยจะควบคุมไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้าน นายสุทัศน์ ทศดารา ส.อบจ.ตราด เขต อ.เกาะกูด กล่าวว่า การส่งข้อมูลข่าวสารมายังพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวล่าช้ามาก เอกสารถึงก็หมดเขตการแสดงความคิดเห็น และปัจจุบันชาวบ้านเกาะกูด ส่วนใหญ่แสดงจุดยืนชัดเจน ไม่เห็นด้วยกับการที่กรมธนารักษ์ เปิดโอกาสให้นายทุนเช่าที่ดินบริเวณแหลมโตก ดังกล่าว เพราะพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีสภาพเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ควรจะไปปล่อยเช่าเพื่อทำลายป่า และในช่วงที่ผ่านมาทะเลบริเวณดังกล่าวยังเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สำคัญ เมื่อให้นายทุนเอกชนรายหนึ่งรายใดมาเช่า ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเรือนำเที่ยวก็คงจะพานักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณดังกล่าวไม่ได้ขณะที่ นายวิชิต ไทรทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และเป็นอดีตกำนัน ต.เกาะกูด เผยว่า ที่ดินบริเวณแหลมโตก แปลงที่เปิดประมูล เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดชายทะเล ต้องมีการตัดโค่นต้นไม้และปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร ขณะที่ชาวบ้านเกาะกูด จำนวนมากจะถางป่าเพื่อปลูกพืชอะไรบ้างก็ไม่ได้ ต้องรอผลการพิสูจน์สิทธิ์ ชาวบ้านเคยยื่นเรื่องขอเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยก็ทำไม่ได้ เจ้าหน้าที่ธนารักษ์มักจะอ้างว่ากองทัพเรือไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่ระบุว่าที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยทำกินมาช้านานเป็นที่ดินราชพัสดุ จึงไม่รู้ว่าจะถูกไล่ที่เอาไปให้นายทุนเช่าอีกวันไหน เรื่องการปล่อยเช่าชาวบ้าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และจะมีการรวบรวมรายชื่อเข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อ ผวจ.ตราด ผ่านศูนย์ดำรงธรรมต่อไปน.ส.พลับพลึง เพิ่มทรัพย์ ประธานชมรมท่องเที่ยวเกาะกูด บอกว่า บริเวณพื้นที่แหลมโตกจะเป็นอ่าวเล็กๆ มีรีสอร์ตอยู่หลายแห่งแล้ว ไม่ควรที่จะมีรีสอร์ตขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสีย ขยะ เพราะยังเป็นแหล่งที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเนินเขาจุดชมวิวที่สวยงาม หากให้ภาคเอกชนเช่าแล้วชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพนำเที่ยวในพื้นที่ก็คงหมดโอกาสที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำ ชมปะการัง ขณะเดียวกัน ปัญหาการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินของชาวบ้านก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทั้งๆ ที่เวลาผ่านมานานกว่า 15 ปีแล้ว แต่ภาครัฐกลับปล่อยให้นายทุนเช่าที่ดินบนเกาะกูด อย่างต่อเนื่องวันที่ 25 เม.ย. 2560นายจำเนียร บุญนิมิต นางสาวพลับพลึง เพิ่มทรัพย์ประธานชมรมท่องเที่ยวอำเภอเกาะกูดพร้อมตัวแทนชาวบ้านเกาะกูดทั้งหมดรวม 8คนเดินทางมายืนหนังสือคัดค้านการนำที่ดินของธนารักษ์ จำนวน 48 ไร่ ไปให้เอกชนเช่าก่อสร้างเป็นที่พัก รีสอร์ท หลังชาวบ้านทั้งหมดได้พากันเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ในการยื่นหนังสือคัดค้านการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายธนารักษ์พื้นที่ตราด ให้การต้อนรับ รับหนังสือและชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวที่ชาวบ้านคัดค้าน ขณะนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เหตุผลกับตัวแทนชาวบ้านทั้งหมดว่า เป็นโครงการของรัฐบาล ที่ให้กรมธนารักษ์ นำที่ดินของธนารักษ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศมาบริหาร จัดการ พัฒนาให้เกิดประโยชน์แต่การที่ชาวเกาะกูดจะคัดค้านต้องมีเหตุผล ไม่ใช่คัดค้านแต่ปล่อยให้เป็นป่ารกร้างว่างเปล่า จะต้องนำที่ดินมาบริหาร จัดการและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว ให้ชลอโครงการนี้ออกไปเป็นเวลา6 เดือน เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประชาคม แสดงความคิดเห็น ว่าจะเอา หรือไม่เอา และจะดำเนินการต่อไปในลักษณะไหน นายจำเนียร บุญนิมิตแกนนำชาวบ้านเกาะกูด บอกภายหลังการพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ว่าตกลงชาวบ้านยินดีที่จะให้ชะลอโครงการนี้ออกไปอีก 6 เดือน เห็นด้วยที่ให้มีการทำประชาคมใหม่ แทนการคัดค้านให้ยกเลิกโครงการ ซึ่งชาวเกาะกูด ไม่ต้องการให้นายทุนเข้ามาครอบครองที่ดินเพื่อทำประโยชน์ แต่อยากให้จัดทำโครงการเป็นลักษณะ สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน ตากอากาศ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและหากโครงการยังจะให้เอกชนเข้ามาเช่าทำประโยชน์ ชาวเกาะกูดก็จะออกมาคัดค้านกันอีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1.ชาวบ้านไม่ต้องการให้ กรมธนารักษ์นำพื้นที่เกาะกูดบริเวณพื้นที่แหลมโตก ไปประมูลเพื่อสร้างโรงแรมเพราะกลัวปัญหาเรื่องขยะและอาจจะไปทำลายธรรมชาติ 2,กรมธนารักษ์พื้นที่ตราด ต้องการให้เช่าพื้นที่เกาะกูดจัดการและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ธนารักษ์พื้นที่ตราด 2.กรมธนารักษ์ 3.ทหารเรือ 4.ผู้นำชุมชนเกาะกูด 5.ชาวบ้านเกาะกูด 6.ส.อบจ.ตราด 7.อดีตกำนัน ต.เกาะกูด 8.ประธานชมรมท่องเที่ยวอำเภอเกาะกูด 9.ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 10.รัฐบาล
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประธานชมรมท่องเที่ยวอำเภอเกาะกูดพร้อมตัวแทนชาวบ้านเกาะกูดเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการนำที่ดินของธนารักษ์ จำนวน 48 ไร่ ไปให้เอกชนเช่าก่อสร้างเป็นที่พัก รีสอร์ท ชาวบ้านได้พากันเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ในการยื่นหนังสือคัดค้านการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ธนารักษ์พื้นที่ตราด ให้การต้อนรับ รับหนังสือและชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวที่ชาวบ้านคัดค้าน โดยทางกรมธนารักษ์ให้ชลอโครงการนี้ออกไปเป็นเวลา6 เดือน เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประชาคม แสดงความคิดเห็น ว่าจะเอา หรือไม่เอา และจะดำเนินการต่อไปในทิศทางใด

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ชาวบ้าน การยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และการใช้สื่อมวลชนช่วยในการเสนอข่าวสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
https://www.thairath.co.th/content/902277 https://www.tnews.co.th/contents/313847 https://www.matichon.co.th/local/news_539301 https://www.thaich8.com/news_detail/32232
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.