Result

" คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) "
" ภาคกลาง จังหวัดนครนายก "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ประชาชนคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก)เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการประกอบกิจการระหว่างการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
7 มกราคม 2559นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) กรมทางหลวง เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวกรมทางหลวงได้เซ็นสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมา ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.2558 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ค.2560 งบประมาณ 398 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับเหมาได้ เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนคัดค้าน เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการประกอบกิจการระหว่างการก่อสร้าง ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างปรับความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อสรุปจึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้นายธีรพันธ์กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ถนนรังสิต-ธัญญะ มีทั้งหมด 2 ตัว ก่อสร้างเป็นรูปเกือกม้าหันหน้าเข้ากันลักษณะวงรี โดยสะพานตัวแรกก่อสร้างบริเวณคลอง 2-3 สำหรับกลับรถมุ่งหน้าฝั่งขาออก เพื่อให้รถที่มาจากนครนายกต้องการยูเทิร์นกลับในทิศทางเดิม สะพานตัวที่ 2 ก่อสร้างบริเวณคลอง 3-4 สำหรับกลับรถมุ่งหน้าฝั่งขาเข้า เพื่อรถที่มาจากรังสิตต้องการยูเทิร์นกลับทิศทางเดิม ระหว่างการก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจร เนื่องจากมีจำเป็นต้องปิดการจราจรบนถนนรังสิต-นครนายกบางช่วง จากเดิมฝั่งละ 3ช่อง จะเหลือฝั่งละ 2 ช่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จช่องจราจรจะเหลือฝั่งละ 3 ช่องตามเดิม ส่วนคนที่จะกลับรถสามารถใช้สะพานเกือกม้าแทน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดกลับรถเดิมได้อย่างดี26 มีนาคม 2561 ก่อนหน้านี้กรมทางหลวงได้มีโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถรูปเกือกม้า บริเวณคลอง 1 และคลอง 2 แต่มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่เพราะเกรงจะกระทบต่อกิจการค้าขาย จึงได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว ประกอบกับพื้นที่มีข้อจำกัดในการวางเสาตอม่อของสะพานกลับรถ แม้ว่าจะมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งต้องการให้ก่อสร้างสะพานกลับรถก็ตาม กรมทางหลวงปรับแผนแก้ปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุบนถนนรังสิต-นครนายก เตรียมสำรวจ ออกแบบก่อสร้างสะพานขนาด 4 ช่องข้ามจุดตัดคลองรังสิต 15 แห่งตลอดแนว หลังชาวบ้านคัดค้านสร้างสะพาน กลับรถนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ขณะนี้กรมทางหลวงได้เตรียมดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 305 หรือถนนรังสิต-นครนายก ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุ โดยก่อสร้างเป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ ยกข้ามคลองรังสิต ซึ่งมีถนนรังสิต-นครนายก มีคลองทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้มอบให้กองสำรวจออกแบบ กรมทางหลวงไปสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปีงบประมาณ2563 ทั้งนี้ การก่อสร้างทางยกระดับช่วงข้ามคลองเพื่อให้รถทางตรงสามารถขึ้นสะพานได้โดยสะดวก และสามารถให้รถที่จะเลี้ยวขวาหรือกลับรถลอดใต้สะพานได้ ซึ่งจะช่วยลดการตัดกระแสบนทางหลัก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยหลักการหลังออกแบบเสร็จจะประชาพิจารณ์ และจะนำเสนอขออนุมัติโครงการ ส่วนการก่อสร้างจะทยอยดำเนินการปีละ 3 สะพาน แต่ละสะพานคาดว่าจะใช้งบประมาณ 108 ล้านบาท“ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 305 หรือถนนรังสิต-นครนายก มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีปริมาณรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 40,000 คันต่อวัน และเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ และบริเวณทางแยกสะพานข้ามคลองเพื่อเลี้ยวเข้าออกหมู่บ้านจัดสรรบ่อยครั้ง ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนของกรมชลประทาน ซึ่งกรมทางหลวงเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงให้มีมาตรฐาน รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น”

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. กรมทางหลวง ต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) เพื่อลดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาจราจร2. ประชาชนคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก)เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการประกอบกิจการระหว่างการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.อธิบดีกรมทางหลวง2.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประชาชนคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก)เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและการประกอบกิจการระหว่างการก่อสร้าง จึงทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การรับฟังปัญหาและหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ไทยรัฐ. “ค้านยูเทิร์นรังสิตนครนายก ทางหลวงเร่งปรับความเข้าใจ-ชาวบ้านโวยกระทบธุรกิจ”7 ม.ค.2559.(https://www.thairath.co.th/content/559120)ผู้จัดการออนไลน์. “ทล.จ่อผุดสะพานข้ามคลองแทนยูเทิร์น “รังสิต-นครนายก” แก้รถติดและลดอุบัติเหตุ” 26 มีนาคม 2561.(http://news1live.com/detail.aspx?NewsID=9610000029761)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.