Result

" คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง "
" ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ตำบลโสนลอย "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทำให้ยากต่อการเดินทาง และเกรงว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะหนีออกไม่ทัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
20 กันยายน 2560 ชาวบ้าน และ เจ้าของร้านค้า กว่า 50 ราย ที่อาศัยบริเวณตลาดบางบัวทอง หมู่ 2 , 4 และ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าว ว่าได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างรั้วสแตนเลส บริเวณริมทางเท้าบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย ระยะทางประมาณ 800 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งรั้วดังกล่าวมีความสูง 1.20 เมตร ทำให้ปิดกั้นหน้าร้านค้า บางจุดที่เป็นทางม้าลายข้ามถนนได้ถูกปิดกั้น ไม่สามารถใช้ทางข้ามได้บางจุดเป็นระยะทางยาวไม่มีช่องทางออกสู่ถนน ผู้สูงอายุ คนป่วย และ เด็กนักเรียน ต้องเดินหาจุดข้ามถนนเป็นระยะทางไกล รวมทั้ง ชาวบ้าน ยังมีความกังวลด้วยว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ หรือ ไฟไหม้ รั้วดังกล่าวจะทำให้ไม่สะดวกในการหลบหนี และ การเข้าระงับเหตุสำหรับ รั้วดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้าง ของ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ความกว้างบางจุดประมาณ 1.50 และ 2.00 เมตร ตั้งแต่ด้านหน้า โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ไปจนถึงหอนาฬิกาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีการก่อสร้างทั้ง 2 ฝั่งถนนชาวบ้าน ระบุว่า ที่ผ่านมา เคยสอบถามไปทางเทศบาล ได้รับคำตอบว่าเป็นการสร้างรั้ว เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากรถยนต์ แต่ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนมาก่อน โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อประมาณต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนได้คัดค้านมาตลอดขณะที่ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง กล่าวว่า รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว โดย ระบุว่าตัวเองเพิ่งมารับตำแหน่งรักษาการนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ดำรงธรรม มีหนังสือแจ้งกลับมาว่าให้ดำเนินการก่อสร้างต่อได้ จึงพยายามสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านบางส่วนแล้ว อาจมีการแก้ไขในบางจุดได้ แต่หากจะยกเลิกการก่อสร้าง จะทำให้ทางเทศบาลถูกผู้รับเหมาเรียกค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ขอไปศึกษาข้อมูลและปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจากนั้นจะคุยกับประชาชนเพื่อหาทางออกให้ด้วยดีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการสร้างรั้วสแตนเลส ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ความกว้างประมาณ 1.50 และ 2.00 เมตร ตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ไปจนถึงหอนาฬิกาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากรถยนต์2. ชาวบ้าน และ เจ้าของร้านค้าที่อาศัยบริเวณตลาดบางบัวทอง หมู่ 2, 4 และ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต้องการให้ยกเลิกการก่อสร้างรั้วสแตนเลส บริเวณริมทางเท้าบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเพราะรั้วดังกล่าวมีความสูง ทำให้ปิดกั้นหน้าร้านค้า บางจุดที่เป็นทางม้าลายข้ามถนนได้ถูกปิดกั้น ไม่สามารถใช้ทางข้ามได้ และมีความกังวล หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ หรือ ไฟไหม้ รั้วดังกล่าวจะทำให้ไม่สะดวกในการหลบหนี และ การเข้าระงับเหตุ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง2.ประชาชนอำเภอบางบัวทอง3.ศูนย์ดำรงธรรม 4.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ชาวบ้าน และเจ้าของร้านค้ากว่า 50 ราย ที่อาศัยบริเวณตลาดบางบัวทอง หมู่ 2, 4 และ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวว่าได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างรั้วสแตนเลส บริเวณริมทางเท้าบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย ระยะทางประมาณ 800 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งรั้วดังกล่าวมีความสูง 1.20 เมตร ทำให้ปิดกั้นหน้าร้านค้า บางจุดที่เป็นทางม้าลายข้ามถนนได้ถูกปิดกั้น ไม่สามารถใช้ทางข้ามได้ บางจุดเป็นระยะทางยาวไม่มีช่องทางออกสู่ถนน ผู้สูงอายุ คนป่วย และ เด็กนักเรียน ต้องเดินหาจุดข้ามถนนเป็นระยะทางไกล รวมทั้งชาวบ้านยังมีความกังวลด้วยว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ หรือ ไฟไหม้ รั้วดังกล่าวจะทำให้ไม่สะดวกในการหลบหนี และ การเข้าระงับเหตุ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ศึกษาข้อมูลและปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อหาทางออก

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ข่าวช่อง 8. “ชาวบ้านตลาดบางบัวทองคัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า” 20 กันยายน 2560.(https://www.thaich8.com/news_detail/48110)M News. “ชาวบ้านตลาดบางบัวทองโวย! คัดค้านการสร้างรั้วบนทางเท้า” 19 กันยายน 2560. (https://news.mthai.com/general-news/588364.html)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.