Result

" คัดค้านการชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ "
" ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี ตำบลสนั่นรักษ์ "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการประชากร (ผู้สูงอายุ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ผู้สูงอายุคัดค้านการชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สป.สช.) ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 30 คนได้มาถือป้ายประท้วงเรียกร้องให้นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ พิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์(สป.สช.) ที่เลขานุการนายกเทศมนตรีได้มีการสั่งหยุดชะลอโครงการกลุ่มผู้สูงอายุตะโกนเรียกร้องขอให้นายกเทศมนตรีลงมาชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อผู้สูงอายุพร้อมกับมีเสียงตะโกนด่าทอให้นายกฯ และเลขานุการนายกให้ลาออกจากตำแหน่งไปนางอัมภาภรณ์ ผิวเงิน เลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า นายก เทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ได้มีการมอบหมายให้เลขานุการนายกคือร้อยตรีเมธา ผิวจันทร์ ได้มีหนังสือชะลอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เนื่องจากเห็นว่าใช้งบประมาณเป็นไปด้วยความไม่เหมาะสม ซึ่งทางตนเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้ง เพราะเวลาผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมนั้นทางเลขานายกเทศมนตรีก็จะลงมาตรวจสอบ ซึ่งต่อมาก็มีหนังสือให้ชะลอโครงการและให้ไปทำโครงการตำบลละหนึ่งโครงการพอ ซึ่งมันไม่ใช่ เพราะมันเป็นค่าหัวของผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอีกทั้งผู้สูงอายุได้ค่าหัวจากกองทุนจำนวน 45 บาท และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อุดหนุนอีก 60% เท่านั้น โดยชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุมาเรียกร้องก็เพื่อให้นายกเทศมนตรีได้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้งเพราะว่า เลขานุการนายกเทศมนตรีไม่มีอำนาจสั่งการ เพราะเรื่องดังกล่าวนี้ต้องมีดำเนินการเข้าคณะกรรมการกองทุนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิที่จะชะลอโครงการ ทั้งนี้สมาคมฯ เข้ามาขับเคลื่อนภารกิจนี้ก็เพื่อให้ชุมชนแต่ละชุมชนนั้นได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเป็นของใครคนหนึ่งในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุกำลังเรียกร้องอยู่นั้น นายทวีชัย พันธ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์และร้อยตรีเมธาวี ผิวจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ได้ลงมาชี้แจงต่อชาวบ้าน แต่ปรากฏว่า ชาวบ้านไม่พอใจ มีการตะโกนโฮร้อง ขับไล่ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีลาออกไป ซึ่งก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลาย นายทวีชัย พันธ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองสนันรักษ์ ได้มีการพูดคุยและเจรจากับชาวบ้านว่าจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาอีกครั้ง แล้วจะให้คำตอบกับชาวบ้านโดยเร็ว จนกระทั่งชาวบ้านพอใจจึงแยกย้ายกันกลับ9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุและตัวแทนเกษตรกรได้รวมตัวกันที่หน้าเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อขับไล่นายเมธาวีผิวจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์และนายณรงค์ชัยนาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หลังจากที่ได้มีการระงับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทำให้ผู้สูงอายุต้องเสียสิทธิในการดำเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ซึ่งเป็นการขัดนโยบายของรัฐบาลโดยตรง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนชาวบ้านต้องรวมตัวกันเพื่อมาท้วงถาม

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ต้องการให้ดำเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์(สป.สช.)2. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สั่งชะลอโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
กลุ่มผู้สูงอายุถือป้ายประท้วงเรียกร้องให้ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ทบทวนและชี้แจงการดำเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์(สป.สช.) ที่เลขานุการนายก เทศมนตรีได้มีการสั่งหยุดชะลอโครงการมีการตะโกนด่าทอนายกฯ และเลขานุการนายกให้ลาออกจากตำแหน่งไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกร่วมกัน การยื่นจดหมายร้องเรียนต่อนายก เทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ทีนิวส์. “เกษตรกร-ผู้สูงอายุ รวมตัวประท้วงในายก ทม.สนั่นรักษ์ให้ลาออก หลังระงับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทำผู้สูงอายุต้องเสียสิทธิ.” 9 กุมภาพันธ์ 2561.มติชนออนไลน์.“ชาวบ้านชูป้ายไล่ “นายกทม.สนั่นรักษ์-เลขาฯ” สั่งชะลอโครงการผู้สูงวัย.”5กุมภาพันธ์ 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.