Result

" การคัดค้านขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้ว "
" ภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม ตำบลคำโตนด "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้วด้วยเกรงเรื่องมลพิษ และถนนเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
19 กันยายน 2561 นายสิทธา ปัพพานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ ม.1, 8, 10, 11 และ 12 รวม 5 หมู่บ้าน ในตำบลคำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี กว่า 300 คน เป็นการเปิดเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็น ด้วยขบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป ในเรื่องการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ชนิดแร่ทรายแก้ว เนื่องจากมีชาวบ้านคัดค้านไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้มี นายมาโนช ขจรบุญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สินทรัพย์ธรรมชาติ จำกัด พร้อมด้วย นายบัญชา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง วิศวกรเหมืองแร่ ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายธงชัย บุตรวงษ์ ปลัดอาวุโส อ.ประจันตคาม ร.อ.สงกรานต์ จันทรรัตน์มณี พร้อมกำลัง ทหาร พัน.สห.12 ร.ต.อ.ธนากร เครืออ้น รอง.สวป.สภ.ประจันตคาม พร้อมกำลังสายตรวจรถยนต์ นายสุชาติ เดชสุภา นายก.อบต.คำโตนด นายไพรวัลย์ ชัยจำ กำนันตำบลคำโตนด นายสฤษดิ์ ศรีปราชญ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.คำโตนด นายไพรสาร ทุมมี ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.คำโตนด นายภูมิศักดิ์ บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลคำโตนด นายจำปี เข้าคลอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.คำโตนด น.ส.พจนา ไชยจำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.คำโตนดจากการรับฟังความคิดเห็นได้มีประชาชน ส่วนมากมีความกังวล เกรงเกิดมลพิษ ถนนชำรุดทรุดโทรม ระบบน้ำ และฝุ่นละออง ก่อนปิดการประชุม นายภัสณวัศ บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ตำบลคำโตนด ได้กล่าวคัดค้านการขอประทานบัตร เหมืองแร่ทรายแก้ว พร้อมให้ประชาชน ที่ไม่เห็นด้วยยกมือในที่ประชุม จากนั้นได้ยื่นเอกสารพร้อมหนังสือไม่เห็นด้วย โดยมี รายชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 220 คน ต่อตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1.ชาวบ้านตำบลตำบลคำโตนด คัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ชนิดแร่ทรายแก้ว ของบริษัท สินทรัพย์ธรรมชาติ จำกัด2. บริษัท สินทรัพย์ธรรมชาติ จำกัดต้องการประทานบัตรทำเหมืองแร่

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี2. นายอำเภอปจันตคาม 3. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 4.สื่อมวลชน5. ทหาร 6. ตำรวจ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ในตำบลคำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกร่วมกัน การยื่นจดหมายร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี การใช้ เฟสบุค #ชาวคำโตนดไม่เอาเหมืองแร่ทรายแก้ว

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
เพื่อปวงชน. “ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้ว หวั่นมลพิษ ถนนพัง.” 19 กันยายน 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.