Result

" คัดค้านทางกลับรถเกือกม้า อ.โพธาราม "
" ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านที่โพธาราม ราชบุรี ขึ้นป้ายคัดค้านทางกลับรถเกือกม้า ขอให้สร้างเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟแทน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
20 สิงหาคม 2561 ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ขึ้นป้ายคัดค้านการก่อสร้างทางกลับรถแบบยกระดับข้ามทางรถไฟรางคู่ ที่จะมีการก่อสร้างตั้งแต่ จ.นครปฐม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของรถไฟรางคู่โดยความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ พวกเขาไม่อยากให้มีการสร้างทางกลับรถแบบเกือกม้า แต่ขอให้สร้างเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟแทน โดยให้ข้อมูลว่า หลังจากมีโครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ซึ่งจะผ่านพื้นที่บริเวณนี้ ทำให้มีการแบ่งเมืองโพธารามออกเป็นสองฝั่ง ส่งผลให้การเดินทางลำบาก และแผนที่จะมีการก่อสร้างทางกลับรถเกือกม้าก็ไม่ได้มีการถามความต้องการจากชาวบ้านด้วย ซึ่งชาวบ้านให้เหตุผลเรื่องที่ต้องการทางลอดใต้อุโมงค์รถไฟมากกว่านั้น เพราะว่าทางกลับรถเกือกม้าสูงและแคบ และมีระยะทางที่ค่อนข้างไกล ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยาน ไม่สามารถจะขึ้นไปได้และยังอันตรายด้วย จึงได้อยากให้มีการสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดมากกว่า เพราะสะดวก และไม่ต้องไปไกล ทั้งรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ก็สามารถข้ามไปมาได้ หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องเข็นรถมาขายของในตลาดโพธาราม ก็สามารถใช้เส้นทางได้ ชาวบ้านจึงอยากให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ ซึ่งคาดว่าวันที่ 29 ส.ค. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งชาวบ้านก็จะเข้าร่วมประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็นด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ต้องการ อุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ2. การรถไฟวางแแผนสร้างทางกลับรถแบบยกระดับข้ามทางรถไฟรางคู่

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี2. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
สถานการณ์ขยายตัวเพราะชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ขึ้นป้ายคัดค้านการก่อสร้างทางกลับรถแบบยกระดับข้ามทางรถไฟรางคู่

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่นการเจรจาหาทางออก การใช้สื่อสาธารณะปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เช่นการที่หน่วยงานภาครัฐใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการการเสนอข่าวข้อเท็จจริงของสื่อมวลชน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ช่อง 7 สีนิวส์. “ขอเปลี่ยนทางกลับรถเกือกม้าเป็นอุโมงค์ลอดแทน จ.ราชบุรี” 20 ส.ค. 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.