Result

" คัดค้านการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ "
" ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ประธานสภาเทศบาลบ้านโป่ง พร้อมประชาชน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อระงับคัดค้านการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
4 กันยายน 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางประภารัตน์ นาคผจญ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ลงมารับหนังสือ พร้อมรับฟังข้อมูลถึงการร้องเรียนจากนายวีระ พูสมจิตต์ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง พร้อมด้วยประชาชนประมาณ 30 คน ที่ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม เพื่อคัดค้านเรื่องการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการยื่นหนังสือไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังส่งกลับมายังศูนย์ดำรงธรรม เบื้องต้น จะมีการตรวจเรื่องเพื่อทางจังหวัดพิจารณา ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายวีระ พูสมจิตต์ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวว่า ทางเทศบาลไม่ได้รับแบบที่แท้จริงของฝ่ายบริหาร มีการแก้แบบ โดยที่สภาเทศบาลไม่รู้เรื่อง จึงเป็นที่มาของการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ภาคประชาชนที่มาวันนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง เพราะมีศาลาประชาคมอยู่แล้ว ที่จะสร้างใหม่จึงไม่มีความจำเป็น ทางชาวบ้านจึงต้องการอยากเก็บสถานที่ตรงนี้ไว้ก่อน อีกทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือมาถึงจังหวัดราชบุรี ให้มีการตรวจสอบเรื่องการดำเนินงานส่วนนี้ ทางสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งเห็นว่าถ้ายังอยู่ระหว่างในช่วงตรวจสอบ หากมีการดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการนายธนากร เลี้ยงฤทัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดเผยว่า ศาลาอเนกประสงค์ตั้งงบประมาณมาตั้งแต่เทศบัญญัติปีที่แล้ว งบประมาณกว่า 28 ล้านบาท ถึงวันนี้สิ้นปีงบประมาณแล้วยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และจะกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมามาประมูล ระหว่างนี้มีการคัดค้านของประชาชนซึ่งมีชาวบ้านโป่งจำนวนมากเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการนี้ เพราะโครงการดังกล่าวนี้อยู่ตรงข้ามกับสถานีดับเพลิง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยประชาชนเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นศาลาอเนกประสงค์ ถ้ามีการขยายโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตจะลำบาก ถ้ามีการก่อสร้างโครงการนี้ขึ้นแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเทศบัญญัติปีนี้ มีการเข้างบประมาณอีก 11 ล้านบาทเศษ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งจะนำมาไว้ในโครงการนี้ ซึ่งในศาลาอเนกประสงค์ยังไม่เห็นว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร และจะออกมาเป็นโครงสร้างอย่างไร อีกทั้งตอนนี้มีการไปว่าจ้างเอกชนมาออกแบบอีกแบบหนึ่ง ซึ่งทางเทศบาลเมืองบ้านโป่งยังไม่มีการเห็นแบบโครงการดังกล่าวด้วย จึงมีการคัดค้านการก่อสร้างนี้ไว้ก่อน

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1.ชาวบ้านต้องการให้ระงับการสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2. เทศบาลบ้านโป่งต้องการสร้างอาคารเอนกประสงค์

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ผู้ว่าราชการ 2.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 3.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
สถานการณ์มีการขยายตัวเพราะชาวบ้านมีการร้องเรียนคัดค้านให้เทศบาลดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์สูงสุดกับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การเจรจาหาทางออกร่วมกันปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เช่นการที่หน่วยงานภาครัฐใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
เมเนเจอร์ออนไลน์. “ปธ.สภาเทศบาลบ้านโป่งร้องศูนย์ดำรงธรรมราชบุรี ระงับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์.” 4 กันยายน 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.