Result

" คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน "
" ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง ตำบลตะลุง "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (โทรคมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยื่นหนังสือคัดค้านต่อศูนย์ดำรงธรรมลพบุรี และขอความเป็นธรรมที่ทำเนียบรัฐบาล ให้ระงับการก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
2 ตุลาคม 2560 ชาวบ้านตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ร้องทุกข์ผ่านสนามข่าวร้องทุกข์ พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านต่อศูนย์ดำรงธรรมลพบุรี และขอความเป็นธรรมที่ทำเนียบรัฐบาล ให้ระงับการก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ บนพื้นที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้ามาขุดดินเตรียมลงเสา เพราะเกรงว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ ซึ่งในชุมชนก็มีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุจำนวนมาก อีกทั้งทางบริษัทก็ไม่เคยสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านเลยสักครั้ง จึงต้องรวมตัวกันติดป้ายคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ยอมรับว่า ทางบริษัทเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอมาตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์จริง แต่ทาง อบต. ยังไม่ได้อนุญาตให้สามารถตั้งเสาสัญญาณ ขณะนี้จึงยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้จะมีการนัดหารือเรื่องนี้เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้ง8 กันยายน 2560 มีบริษัทรับเหมาเข้ามาเจาะพื้นบริเวณริมรั้ว ซึ่งเป็นที่ดินของชาวบ้านรายหนึ่ง บอกว่าจะทำการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สร้างความงุนงงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการสอบถาม หรือทำประชาคมกับชาวบ้านว่า ต้องการหรือยินยอมให้มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าวหรือไม่10 ตุลาคม 2560 ชาวบ้าน ต.ตะลุง เมืองลพบุรี คัดค้านการนำเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือ ถือเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ เพราะกลัวว่าจะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยมีป้ายข้อความคัดค้านการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ชาวบ้านหมู่ 4 และหมู่ 5 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี นำมาติดไว้ริมถนนทางเข้าวัดโคกโพธิกุญชร ตลอดแนวรั้วยาวกว่า 50 เมตร เพื่อแสดงว่าพวกเขาไม่ต้องการให้มีการดำเนินการดังกล่าว เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะกับสุขภาพของชาวชุมชนชาวบ้านหมู่ 5 ก็ไม่เห็นด้วย โดยบอกว่า พวกเขาแม้จะอยู่คนละหมู่ แต่ก็กลัวว่าจะได้รับผลกระทบ เพราะอยู่ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรจากเสาส่ง และพวกเขาก็ไม่ทราบมาก่อนเช่นกันว่าจะมีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าวผู้บริหาร อบต.ตะลุง ให้ข้อมูลว่า ทางบริษัทรับเหมาได้เข้ามายื่นแบบขออนุญาตเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 แต่ทาง อบต.ยังไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินการ เบื้องต้น ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเข้าไปตรวจสอบแล้วนอกจากนี้ ทาง อบต.ก็จะมีการนัดผู้เกี่ยวข้องเข้ามาหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง ว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไปวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561นายอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับนายก อบต.ตะลุง นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีป้ายประกาศของกรมศิลปากร ว่าห้ามก่อสร้างอาคารใด ๆ ในพื้นที่ เนื่องจากพบวัตถุโบราณหลายชิ้นในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นส่วนประกอบของพระพุทธรูปสมัยโบราณ และจากข้อมูลในหนังสือประวัติศาสตร์ ทำให้มีการสันนิษฐานว่า พื้นที่ดังกล่าวคือ วัดโป้ง ซึ่งเป็นวัดร้างเก่าแก่ เพราะปรากฏร่องรอยของเนินดิน มีพระพุทธรูปส่วนหน้าตัก และองค์พระที่สร้างจากหินทรายเขียวเบื้องต้นจึงได้มอบหมายให้ทางสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทางบริษัท ระงับหยุดการก่อสร้าง พร้อมกับจะรายงานให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทราบ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการได้มาของเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว หากมีการบุกรุกหรือได้มาโดยมิชอบจะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต้องการให้ระงับการก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ2. บริษัทโทรศัพท์ต้องการก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง นายอำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมลพบุรี สำนักศิลปากรที่ 4 สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
สถานการณ์คลี่คลาย โดยบริษัทต้องระงับการติดตั้งเสาไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
มีการประชุมของหน่วยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ้านเพื่อรับทราบความเดือดร้อนและร่วมกันหาทางออกเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ช่อง 7 นิวส์. “ชาวบ้านลพบุรีคัดค้านตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ยี่ห้อดัง หวั่นกระทบกับสุขภาพ.” 2 ตุลาคม 2560. ช่อง 7 นิวส์. “คืบหน้าร้องเรียนสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จ.ลพบุรี.” 26 กุมภาพันธ์ 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.