Result

" คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน "
" ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี อำเภอมวกเหล็กและแก่งคอย "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเกษตรกรโคนมมวกเหล็ก คัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินพีทีไอ เหตุหวั่นสร้างมลพิษกระทบสุขภาพของคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
1 มิ.ย. 2561 กลุ่มชาวบ้าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพระราชทานยื่นหนังสือ คัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินพีทีไอ เกรงรับผลกระทบการเลี้ยงโคนมพระราชทานนำส่วนที่ จังหวัดสระบุรี ช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะที่นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้างในวันดื่มนมโลก ที่บริเวณอาคารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันหลังเปิดงาน ได้มีกลุ่มประชาชนชาวบ้านอำเภอมวกเหล็กร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพระราชทาน ในอำเภอมวกเหล็ก ได้รวมกันประมาณ 100 คน ได้ถือป้ายเพื่อแสดงสัญลักษณ์เป็นการคัดด้านที่ทางบริษัทโรงปูนทีพีไอ ที่มีการขอจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเหมืองปูน ที่บริเวณบ้านซับบอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นรอยต่อ อำเภอมวกเหล็ก จ. สระบุรีด้าน นายจณุกิตต์ ศุภรัตน์โยธิน ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านเผยว่า จากกรณีที่ทางด้านบริษัททีพีไอ จำกัด ได้มีการขอก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่บริเวณ บ้านซับบอน อ. แก่งคอย จ. สระบุรี นั้นโดยใช้ถ่านหิน 80 เปอร์เซ็น ใช้ขยะ 20 เปอร์เซ็นเป็นเชื้อเพลิง และใช้น้ำป่าสักมาเป็นการผลิต ซึ่งในการดังกล่าวตนเกรงว่าจะทำให้เป็นมลพิษต่อผู้อยู่อาศัยในรอบๆด้านรัศมีประมาณ 30 กม ขณะที่ขยะจำนวนมากจะมากองรวมกัน อาจส่งผลทำให้กลิ่นเหม็น น้ำเสียซึมลงพื้นดินเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ขณะเดียวกัน พิษในถ่านหินมีทั้งสารปรอท สารหนู สารตะกั่ว คาร์บอน ซึ่งมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ และสมองจะนำซึ่งโรคปอด โรคผิวหนัง และมะเร็ง ทำให้ผุ้อยุ่ใกล้เคียงรับผลกระทบนายทรงเกียติ กรุดน้อย อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นเกษตรกรผุ้เลี้ยงโคนมพระราชทาน เผยว่า ตนเองมีอาชีพเลี้ยงโคนมซึ่งสานต่อทางผู้เป็นพ่อแม่มามา ตนทราบถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะมีขึ้นมาอยู่ใกล้กับอ.มวกเหล็กนั้น ไม่ห่างกัน ตนเองมีความรู้สึกว่าหากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมา ตนเองเกรงอาจรับผลกระทบจากอากาศที่ไม่ดี ที่ส่งผลทำให้แม่วัวกินหญ้าอาจมีสารปะปนอยุ่กับหญ้าทำให้แม่วัวผลนมไม่ดี อีกอย่าง มวลสารที่เกิดขึ้นจากตัวโรงงานอาจทำให้ร่างกายรับผลกระทบด้วย ซึ่งตนคิดว่าในพื้นที่ไม่น่าจะมีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้น อีกอย่าง อ.มวกเหล็ก นั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นดินแดนแห่งการเลี้ยงโคนมตามพระราชทานของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วยส่วนในขณะเดียวกันพื้นที่ เขต อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกันอาจรับผลกระทบ ซึ่งพื้นที่ดินแดนสีเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ และเป็นอากาศโอโชนดันดับ 7 ของโลก อาจจะถูกสารพวกนี้ทำลายปะบน อีกอย่างพื้นที่มวกเหล็กนั้น ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงโคนมอันเป็นโครงการพระราชทานแก่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมเพื่อนำน้ำนมมาดื่มโดยถ้าสารจำพวกนี้ปลิวไปตามอากาศลงตามต้นหญ้าจากนั้นแม่วัวก็จะกินเข้าไป อาจส่งผลกระทบกับน้ำนมในแม่วัวเจือปนสารดังกล่าวส่งผลน้ำนมไม่ดี ขณะพื้นที่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีน้ำตกสวยงามด้วยดังนั้นตนและกลุ่มชาวบ้านมวกเหล็ก พร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพระราชทานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้รวมตัวกันเพื่อแสดงอันเป็นสัญญลักษณ์เพื่อไม่ต้องการโรงงานไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว จึงมายื่นหนังสือแด่รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยนำเรื่องพิจารณาต่อไป จากนั้น นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเรื่องพร้อมจะนำเสนอที่ประชุมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเกษตรกรโคนมมวกเหล็ก ไม่ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะกลัวว่าจะสร้างมลพิษและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 2. บริษัทโรงปูนทีพีไอ ต้องการขอสัมปทาน จากทางรัฐเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเหมืองปูน บริเวณบ้านซับบอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นรอยต่อ อำเภอมวกเหล็ก จ. สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้าน อ.แก่งคอย2.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข
พลวัต
ชาวบ้านในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ .สระบุรี พร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพระราชทาน ประมาณ 100 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และถือป้ายแสดงสัญลักษณ์เป็นการคัดค้าน เพื่อเรียกร้องให้มีการระงับการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินพีทีไอในพื้นที่บ้านซับบอน อ.แก่งคอย จ. สระบุรี ซึ่งเป็นรอยต่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยนำเรื่องพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่อไป และการใช้สื่อมวลชนช่วยในการเสนอข่าวสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
เอ็มไทยนิวส์. “พวกเราไม่เอาโรงไฟฟ้า !! ชาวบ้าน-เกษตรกรโคนม ฮือคัดค้านหลังเตรียมสร้างที่มวกเหล็ก สระบุรี” 1 มิถุนายน 2561. (https://news.mthai.com/general-news/646572.html)ทีนิวส์. “คัดค้านหนักโรงไฟฟ้าถ่านหิน!! เกษตรกรเลี้ยงโคนมพระราชทานร่วมชาวมวกเหล็กยื่นหนังสือค้านไม่เอาโรงไฟฟ้า” 1 มิถุนายน 2561. (https://www.tnews.co.th/contents/457855)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.