Result

" คัดค้านการออกโฉนดที่ดินพื้นที่สาธารณะให้นายทุน "
" ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท ตำบลนายาว "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรที่ดิน
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้าน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี คัดค้านการออกโฉนดที่ดินให้กับนายทุน เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และยังเป็นลานหินธรรมชาติ ซึ่งลานหินแห่งนี้พบว่ามีฟอสซิลเปลือกหอยจำนวนมาก เห็นควรอนุรักษ์มากกว่าให้นายทุนครอบครอง

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
21 ส.ค. 2561กลุ่มชาวบ้านที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมตัวกันคัดค้านการออกโฉนดที่ดินให้กับนายทุน เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และยังเป็นลานหินธรรมชาติ ซึ่งลานหินแห่งนี้พบว่ามีฟอสซิลเปลือกหอยจำนวนมาก เห็นควรอนุรักษ์มากกว่าให้นายทุนครอบครอง กลุ่มชาวบ้าน หมู่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมตัวกันบริเวณหน้าที่ทำการนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ถือป้ายคัดค้านกรณีที่มีนายทุนติดประกาศ เพื่อออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นนายทุนจากนอกพื้นที่ ไม่ได้มีถิ่นฐานดั้งเดิม หรือมีพื้นที่ทำกินในละแวกดังกล่าว ถือครองกรรมสิทธิ์ ใบนค.3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่ลานหินธรรมชาติ ชาวบ้านจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวนและระงับการออกใบ นค.3 ให้กับนายทุนที่จะเข้าถือครองกรรมสิทธิ์บนที่ดินผืนนี้ ชาวบ้าน เล่าว่า พวกเขาเคยนำเรื่องนี้เข้าร้องเรียนกับหลายหน่วยงาน ตั้งแต่เมื่อปี 2550 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ชาวบ้านพบว่าทางนายทุนได้ติดประกาศเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนายาว เพื่อเตรียมออกใบอนุญาตถือครองกรรมสิทธิ์ บนพื้นที่ลานหินธรรมชาติแห่งนี้ พร้อมทั้งขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม จาก 34 ไร่ เป็น 38 ไร่ ทำให้ชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกันออกมาคัดค้าน สาเหตุที่ชาวบ้านต้องออกมาเคลื่อนไหว เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นลานหินธรรมชาติที่มีอายุยาวนาน โดยรอบลานหินพบว่ามีฟอสซิลเปลือกหอยหลายชนิด หลายขนาด หลายสายพันธุ์ เป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าในอดีตบริเวณนี้เคยมีสัตว์และพืชยุคโบราณเกิดขึ้น และอาศัยอยู่ ที่ผ่านมาชาวบ้านได้คัดค้านไม่ให้นายทุนเข้ามาทำประโยชน์ จนทำให้เกิดข้อพิพาทกัน ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดตัดสินยกฟ้อง โดยให้ไปหาหลักฐานพิสูจน์สิทธิ์พื้นที่ดังกล่าวใหม่ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยส่วนพื้นที่ดังกล่าว ทางชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาเรียนรู้จากซากพืชซากสัตว์ที่พบ ซึ่งหลังจากนี้ทางชาวบ้านจะประสานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้าน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี คัดค้านการออกโฉนดที่ดินให้กับนายทุน เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และยังเป็นลานหินธรรมชาติ ซึ่งพบว่ามีฟอสซิลเปลือกหอยจำนวนมาก ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 2. นายทุน ต้องการให้หน่วยงานรัฐ ออกใบ นค.3 เพื่อถือครองกรรมสิทธิ์บนพื้นที่ลานหินธรรมชาติ พร้อมทั้งขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สำนักงานเทศบาลตำบลนายาว2.คณะกรรมการบุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดสระบุรี 3.ศาลปกครองสูงสุด4.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
กลุ่มชาวบ้าน หมู่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมตัวกันบริเวณหน้าที่ทำการนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ถือป้ายคัดค้านกรณีที่มีนายทุนติดประกาศ เพื่อออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นนายทุนจากนอกพื้นที่ ไม่ได้มีถิ่นฐานดั้งเดิม หรือมีพื้นที่ทำกินในละแวกดังกล่าว ถือครองกรรมสิทธิ์ใบ นค.3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่ลานหินธรรมชาติ ชาวบ้านจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวน และระงับการออกใบ นค.3 ให้กับนายทุน ที่จะเข้าถือครองกรรมสิทธิ์บนที่ดินผืนนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การฟ้องร้อง การตัดสินของศาลปกครองสูงสุดและการให้สื่อมวลชนช่วยในการเสนอข่าวต่อสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ข่าวช่องเจ็ด. “คัดค้านการออกโฉนดพื้นที่สาธารณะให้นายทุน จังหวัดสระบุรี” 21 ส.ค. 2561.(http://news.ch7.com/detail/299904)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.