Result

" ค้านการทำบ่อดินในชุมชน "
" ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า ตำบลสาลี "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่บ่อดินแห่งหนึ่งในหมู่ที่ 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า เพื่อคัดค้านไม่ให้กลุ่มนายทุนนอกพื้นที่มาซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
31 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากมีหนังสือของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส.พ. ไปติดประกาสที่ อบต.สาลี เป็นหนังสือ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประฃาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวก 3 คำขอใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างและจำหน่าย ของ นายไพฑูรย์ รัศมีจันทร์เพ็ญ จึงมีกลุ่มของประชาชนจากหมู่ที่ 1 ตำบลสาลี อำบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านต่อ นายนุสนธ์ ภู่คงสกุล อุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นได้แยกย้ายกลับ18 กันยายน 2561 ชาวบ้านกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่บ่อดินแห่งหนึ่งในหมู่ที่ 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า เพื่อคัดค้านไม่ให้กลุ่มนายทุนนอกพื้นที่มาซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว จำนวน 60 ไร่ เข้ามาปรับพื้นที่เพื่อขุดดินและทรายไปขายเพื่อการค้า โดยชาวบ้านได้รวบรวมรายชื่อ และทำหนัง สือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยชาวบ้านที่มาร้องเรียนให้เหตุผลว่า พื้นที่บ่อดินอยู่ติดกับแม่น้ำและถนนสายหลัก หากมีการขุดดินหรือทราย เกรงว่าจะมีผลกระทบทำให้ถนนพัง และส่งผลต่อระบบนิเวศในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน ในพื้นที่ใกล้กับบ่อดิน ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทั้งทำนา ทำไร่ และเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เกรงว่าจะได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด ตำรวจ และทหาร ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ พร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้าน และได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่า ผู้ประกอบการได้ทำหนังสือเตรียมการขออนุญาตขุดดินเพื่อการค้าจริง แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขผลกระทบจากทางตรงและทางอ้อม กำลังตรวจสอบเอกสารทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทางอำเภอ สอบปากคำชาวบ้านเพิ่มเติม และจะนำข้อเสนอของชาวบ้านที่ยื่นมาในครั้งนี้ ไปร่วมพิจารณาถึงผลดีผลเสียด้วย จากนั้นก็จะส่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ว่าจะออกใบอนุญาตให้ขุดดินหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านตำบลสาลีไม่ต้องการให้มีบ่อดินในชุมชนบริษัทเอกชนต้องการทำบ่อดินเพื่อการค้า

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 2. อุตสาหกรรมจังหวัด 3.ตำรวจ4. ทหาร 5. นายอำเภอ6. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
สถานการณ์คลี่คลายเนื่องจากทางจังหวัดได้ให้อำเภอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการพิจารณาของอุตสาหกรรมจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออก การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ช่อง 7 นิวส์. “ชาวบ้านกว่า 200 คน รวมตัวคัดค้านบ่อดินเอกชน จ.สุพรรณบุรี.” 18 กันยายน 2561.อู่ทองนิวส์. “สุพรรณบุรี ชาวบ้านตำบลสาลี ยื่นหนังสือคัดค้านใบประกอบกิจการ ขุด ตัก ดิน.”1 มิถุนายน 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.