Result

" ประท้วงการละเลยซ่อมถนน "
" ภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง ตำบลหนองนางนวล "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้าน ตำบลหนองนางนวล รวมตัวถือป้ายประท้วงที่บริเวณกลางถนน สายหนองแบน–หนองนางนวล เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลักของตำบล

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
13 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนางนวล พากันรวมตัวถือป้ายประท้วงที่บริเวณกลางถนน เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยทำการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลักของตำบลที่ใช้ขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตรของประชาชน ระหว่างจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท คือ ถนนสายหนองแบน–หนองนางนวล ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และหวั่นว่าจะเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหลังชำรุดอย่างหนัก แทบไม่สามารถสัญจรกันได้ตลอดทั้งสาย ชาวบ้านจำใจใช้มาหลายปีแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขให้ได้มาตรฐาน จึงต้องพากันมาถือป้ายร้องขอความช่วยเหลือ โดยมีข้อความว่า “ลุงตู่ช่วยซ่อมถนนให้หนูด้วย วอนขอความเห็นใจจากลุงตู่ถนนชำรุด วอนช่วยเหลือด่วน” เป็นต้นซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวบอกว่า ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนนได้ความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักในการสัญจร เนื่องจากสภาพถนนที่ใช้เกิดหลุมบ่อทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตลอดเส้นทาง ผิวที่ลาดยางไว้แทบไม่เห็นว่าเป็นถนนลาดยาง ทำให้ในการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขับรถไม่ตรงช่องทางจราจร เพราะคอยที่จะต้องหลบหลุม ซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง และเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ทราบผิวของเส้นทางถนนหรือเคยชินกับเส้นทางดังกล่าว ที่มักจะหักหลบหลุมจนรถเสียหลักตกลงข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องพากันรวมตัวออกมาร้องขอความเห็นใจผ่านสื่อไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนที่สุดหลังจากทางจังหวัดอุทัยธานีได้ทราบเรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ก็ได้ประสานของบประมาณ ไปยังท่าน วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี16 พฤษภาคม 2561 ถนนเส้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาเป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ชาวบ้านที่ใช้สัญจรเป็นอย่างมาก นายนิรุธ คฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยในการดำเนินการซ่อมแซมถนน และกล่าวว่า ถนนสายดังกล่าวมีระยะทางทั้งสิ้น 7.8 กิโลเมตร ซึ่งถนนเส้นนี้เกิดปัญหาด้านการสัญจรที่เป็นหลุมบ่อตลอดทั้งสายมาหลายปี แต่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นั้นไม่มีงบประมาณมากพอที่จะทำการทำถนนลาดยางใหม่ตลอดสายได้ จึงทำการแค่บรรเทาความเดือดร้อน โดยการกลบหลุมซ่อมแซมถนนเท่านั้น เพราะหากจะทำการลาดยางถนนตลอดทั้งสายนั้นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งหลังจากที่ทางจังหวัดได้ทราบเรื่องดังกล่าว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเรื่องและประสานกับทางรัฐบาลในการขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการมาช่วยจำนวน 4.5 ล้านบาท ในการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อีกจำนวน 4.5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 9 ล้านบาท มาซ่อมแซมโดยการลาดยางถนนสายดังกล่าวตลอดทั้งสาย โดยขอเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ตำบลหนองนางนวล ขอขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และทางรัฐบาล ที่มอบงบประมาณในการช่วยเหลือในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านต.หนองนางนวลประท้วงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลที่ไม่ซ่อมถนนสายหลักที่ชำรุดหนัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลละเลยที่จะซ่อมถนนโดยให้เหตุผลว่างบประมาณไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรัฐมนตรี สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
สถานการณ์คลี่คลายเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยดำเนินการหางบประมาณมาจัดการแก้ไขให้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
มีการประชุมของหน่วยงานภาครัฐและเจรจากับชาวบ้านเพื่อรับทราบความเดือดร้อนและร่วมกันหาทางออกเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือการร่วมมือของภาครัฐในการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเข้าร่วมการคัดค้านโครงการฝังกลบขยะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
มติชนออนไลน์. “ชาวอุทัยเฮ!!!ได้ถนนใหม่หลังทนใช้แบบพังๆ หลายปี.” 16 พฤษภาคม 2561.อัมรินทร์ทีวี. “ถนนหรือคลอง!? ชาวหนองนางนวลสุดทน ถือป้ายประท้วง หลังถนนพังหนักไร้หน่วยงานซ่อมแซม.” 13 พฤศจิกายน 2560.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.