Result

" คัดค้านโมเดลการตั้งบริษัทลูก "
" ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร "
ประเภทความขัดแย้ง
การปฎิรูปและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คัดค้านการตั้ง 2 บริษัทลูกคือ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC)

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
12 มีนาคม 2561 ทางสร.กสทได้ยื่นเอกสารต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราว กรณีโอนทรัพย์สินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปให้บริษัท โครงข่ายบรอด แบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co)31 มีนาคม 2561 กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสหภาพเครือข่าย รวมตัวกัน เดินเท้าจากกระทรวงการคลัง มาทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co) เพื่อขอยุติการแยกทรัพย์สินการจัดตั้งบริษัทลูกที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล 10 เมษายน 2561 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับมอบหนังสือจาก นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายภัคพงษ์ ชิ้นปิ่นเกลียว กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที จำกัด ที่เข้ายื่นหนังสือเรื่องขอคัดค้านการแปรรูป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ขณะที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ “TOT สู้เพื่อชาติ” ในตอนหนึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให้มีคำสั่ง ยกเลิก หรือเพิกถอนการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC ขอให้มี คำสั่ง ระงับ หรือ ยกเลิก การแยก และ/หรือ การโอนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของรัฐวิสาหกิจ และ ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร บมจ.ทีโอที และผู้บริหาร บริษัท NBN ว่าเข้าลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ/หรือ เข้าลักษณะการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1573 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดีอีระงับตั้งบริษัทลูก ทีโอที-แคท หลังหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย และกำชับฝ่ายบริหารชี้แจงพนักงานให้เข้าใจ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กรณีการจัดตั้งบริษัทลูกระหว่างบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือแคท ในขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้สั่งให้ชะลอการโอนทรัพย์สินอุปกรณ์ของทีโอทีและแคท ไปยังโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC) ออกไปก่อนทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม ไปสู่การตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC)คณะทำงานขอพิจารณาและวางมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดตั้งบริษัทลูกทั้งสองบริษัท โดยกระทรวงดีอีเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพื่อเดินหน้าดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ นอกจากนี้ กระทรวงดีอีได้กำชับให้กรรมการบริหารของทีโอทีและแคท เร่งดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจในช่วงการเปลี่ยนผ่านกับพนักงานเพิ่มเติมโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับความกังวลในอนาคตของพนักงานและอนาคตขององค์กร โดยขอให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไม่ให้เกิดปัญหาค้างคาใจในประเด็นใดอีกสำหรับคณะทำงานชุดดังกล่าวมี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน และประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริหารบุคคล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากคณะกรรมการของทั้ง 4 บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ของทั้ง 4 บริษัท ผู้แทนสหภาพทีโอที และแคท ผู้แทนพนักงาน ร่วมเป็นคณะทำงาน คณะทำงานมีบทบาทหน้าที่ ศึกษาและพิจารณาแผน รวมถึงรายละเอียดที่ชัดเจนการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านให้เป็นไปอย่างราบรื่น และไม่กระทบต่อแผนการให้บริการ รวมถึงแผนธุรกิจของทั้ง 4 บริษัทหลังการถ่ายโอนธุรกิจในระยะยาว28 พฤษภาคม 2561 พนักงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อย่าง บมจ.ทีโอที บมจ.กสทโทรคมนาคม(แคท) ที่คัดค้านการโอนทรัพย์สินไปอยู่กับ 2 บริษัทลูก ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการปฎิรูป และฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจซึ่งสถานการณ์ของ ทีโอที – แคท เข้าสู่สภาวะ “ขาดทุน” ขณะที่ไปรษณีย์ไทย ยังเสี่ยงต่อการเลี่ยงผลขาดทุน ด้วยมีคู่แข่งทั้งไทย และต่างประเทศ เข้ามามีส่วนแบ่งการตลาด ในธุรกิจโลกติจิทัลอย่างต่อเนื่อง นโยบายที่รัฐบาลเร่งดำเนินการกับทีโอที-แคท โดยมุ่งที่ลดการลงทุนซ้ำซ้อน และปรับโครงสร้างองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่มอบนโยบายต่อไปรษณีย์ไทยให้ก้าวสู่ “ไปรษณีย์ 4.0” สนับสนุนอีคอมเมิร์ชชุมชนนายสังวร พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแคท (CAT) มองว่านโยบายที่รัฐออกมาไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงคือ “ขาดความคล่องตัว” ปัจจุบันแคทจะเดินหน้าโครงการอะไรได้ ต้องเสนอให้กระทรวง DE อนุมัติเข้าสภาพัฒน์ฯ กระทรวงการคลังไปสู่ คณะรัฐมนตรี ทำให้แข่งขันไม่ได้ ทั้งยังต้องรื้อโครงสร้างองค์กรใหม่ ทุกครั้งที่มีรัฐมนตรี มีบอร์ดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหารระดับสูงของแคท ที่ระบุว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้แต่ละโครงการล่าช้า ตัวอย่างคือ โครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ในส่วนภูมิภาควงเงิน 13,430 ล้านบาท เริ่มศึกษาปี 2546 ครม.อนุมัติปี 2547 ทั้งที่ใช้เงินของแคทลงทุนมาเปิดประมูลได้ในปี 2548 กว่าจะส่งมอบงานให้ได้ครบก็ต้นปี 2550 และยังทยอยลงทุน CDMA ต่อเนื่อง แม้จะมีผู้ทักท้วงว่าหลายประเทศใช้เทคโนโลยี HSPA มาแทนในปี 2551 (AIS ได้เริ่มทดลอง HSPA) แต่ แคท ยังโฟกัสอยู่แต่ CDMA กว่าจะหันมา HSPA ก็ปี 2554 แล้ว หรืออีกโครงการใหญ่ที่สุด ทีโอที 3G วงเงิน 15,999 ล้านบาท ครม.อนุมัติ้ตั้งแต่ปี 2551 เปิดประมูล ม.ค. 2554 แต่ติดตั้งเฟสแรกเสร็จปี 2556 ส่วนโครกงารเป็นพันธมิตรธุรกิจไร้สายกับกลุ่ม AIS ทีเพิ่งลงนามได้เมื่อ ม.ค. 2561 ใช้เวลา 3 ปี ขณะที่สัญญาร่วมทุนทาง 2G กับ AIS ผลักดันตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดสัมปทาน 30 ก.ย. 2558 ก็ยังไม่ได้ลงนาม ส่วนของไปรษณีย์ไทย มี 2 โครงการ ที่ใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างยาวนาน คือ โครงการจัดซื้อระบบ CA POS วงเงิน 1,955 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2539 – 2544 รองรับการทำงานของระบบนำจ่ายทั้งหมด ขณะที่โครงการ New CA POSพัฒนาระบบเคาน์เตอร์อัจฉริยะให้เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ ต่อได้ (ของ ปณท.) เริ่มยกร่าง TOR ตั้งแต่ปี 2556 เริ่มจ้างพัฒนาซอฟแวร์และซื้อ – เช่า อุปกรณ์ ปี 2557 จนถึงขณะนี้ยังติดตั้งไม่เสร็จ วงเงินโครงการ 145 ล้านบาท แต่ปัจจุบันค่าปรับจากการติดตั้ง ล่าช้า รวมแล้วเกือบเท่าวงเงินโครงการ ขณะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างมาก จนไม่แน่ใจว่า ข้อกำหนดทางเทคนิคเดิม จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ได้แค่ไหนแม้ว่า ปณท. (ไปรษณีย์ไทย) มีผลประกอบการปี 2560 จะมีกำไร 4,21 ล้านบาท แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ “สมร เทิดธรรมพิบูล” ยอมรับว่าเป็นยุคแข่งขันรุนแรงมาก ในฐานะบริษัทโลจิสติกส์แห่งรัฐก็ต้องสู้ แต่ปัญหาหนึ่งที่สำคัญ คือ พนักงานในระบบนำจ่ายๆ เป็นอีกหัวใจสำคัญ ของคุณภาพการบริการ ส่วนใหญ่พนักงานจ้างเหมาการเปิดให้บรรจุเป็นพนักงานประจำเพื่อให้มีกำลังใจ เห็นอนาคต ก็มีกี่ร้อยอัตรา ตามระเบียบในฐานะรัฐวิสาหกิจ เช่นเดียวกับการลงทุนโครงการต่าง ๆ อย่างการขยายไปรษณีย์ศูนย์ให้มีมีขนาดใหญ่ขึ้น มีเครื่องคัดแยกอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจทำให้ทุกอย่างดูเหมือนล่าช้าส่วนถ้าลงไปดูในรายละเอียดของปริมานงานที่เพิ่มขึ้นจากการเติมโตของอีคอมเมิร์ช ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองและในมือโลจิสติกส์เอกชน งานในมือ ปณท. ก็เพิ่มขึ้น แต่มักเป็นพื้นที่ที่ไกลขึ้น อยู่นอกพื้นที่บริการของเอกชนซึ่ง (มาร์จิ้น) จำนวนในการส่งจะบาง ดังนั้นนโยบายของรัฐที่หวังว่า POS (Point of Sale) ชุมชนจะช่วยให้ไปรษณีย์ไทยคง มาร์เก็ต แชร์หรือตลาดไว้ได้ จึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหา ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด สิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล และหน่วยงานกำกับอย่างกระทรวง ดีอี จึงน่าจะย้อนกลับมาทบทวนแนวทางการปฎิรูปที่วางไว้ได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) บมจ. ทีโอที บมจ.กสทโทรคมนาคม (แคท) คัดค้านโมเดลการตั้งบริษัทลูก 2. รัฐบาลมีนโยบายปฎิรูปและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เร่งดำเนินการกับ ทีโอที – แคท เพื่อมุ่งลดการลงทุนซ้ำซ้อนและปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
:1. นายกรัฐมนตรี 2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 3.ศาลปกครองกลาง 4. สื่อมวลชน 5. พรรคการเมือง
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
รัฐบาลได้เสนอโมเดลบริษัทลูก แต่พนักงานทีโอทีและแคทได้ออกมาคัดค้านทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหาคือ การเจรจาหาทางออก การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านด้วยการใส่ชุดดำ ถือป้ายประท้วง และตัดริบบิ้นคำประท้วง

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ประชาชาติธุรกิจ. “วังวน TOT – CAT – ปณท. แก้ไม่ตรงจุด ติดกรอบรัฐวิสาหกิจ”วันจันทร์ 28 – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561. ไทยรัฐ .“กสท-TOT ร้อง ปชป.ค้านมติ ครม.โอนทรัพย์สินโครงข่ายให้เอกชน.” 10 เมษายน2561. โพสต์ทูเดย์. “ยื้อบริษัทลูกทีโอที-แคท.” 3 พฤษภาคม 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.