Result

" คัดค้านตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในชุมชน "
" ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อำเภอเขตบางนา "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (โทรคมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านในซอยลาซาล 24 กทม.คัดค้านการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง เนื่องจากติดตั้งในขุมชน โดยไม่ผ่านประชาพิจารณ์ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาว และได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตฯ และ สำนักงาน กสทช.เพื่อให้ยุติการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตบางนาร่วมกับบริษัทโทรศัพท์มือถือได้มีการจัดประชุมแนวทางการทำความเข้าใจการตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเพียง 15 คน แต่ทางบริษัทได้ทำเรื่องยื่นขออนุญาตตั้งเสาส่งสัญญาณมิถุนายน 2561 ต่อมาชาวบ้านในซอยลาซาล 24 กทม. เห็นบริษัทมาเตรียมตั้งเสาส่ง จึงรวมตัวกันและคัดค้านการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง เนื่องจากติดตั้งในขุมชน โดยไม่ผ่านประชาพิจารณ์ตามกฎหมายกำหนด เพราะไม่ทราบเรื่องการจัดประชุมเลย โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดตั้งเสาเข็ม นอกจากนี้ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมบางคนไม่ได้อยู่อาศัยหรือมีตัวตนในที่อยู่อาศัยพื้นที่ซอยลาซาล ทั้งนี้ชาวบ้านกังวลว่าเสาส่งนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุในระยะยาว และได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตฯ และ สำนักงาน กสทช.เพื่อให้ยุติการดำเนินการ และให้ย้ายไปตั้งเสาส่งในพื้นที่โล่ง ทั้งนี้ ทางกสทช. ได้แจ้งให้บริษัทโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนภายใน 7 วัน และขอขยายได้ 7 วัน จากนั้นจะดำเนินการพิจารณาอีกที

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวชุมชนซอย ลาซาล ต้องการให้ระงับการก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ2. บริษัทโทรศัพท์มือถือต้องการก่อสร้างและติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
สำนักงานเขตบางนา สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
สถานการณ์คลี่คลาย โดยบริษัทชะลอการติดตั้งเสาสัญญาณ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้กฎหมายควบคุมอาคารกับท้องถิ่นและกฎหมายขอคลื่น ถ้าเป็นเสาไม่เกิน 30 วัตต์ ต้องแจกเอกสารภายใน 500 เมตรหากเกิน 30 วัตต์ ต้องเชิญประชุม ถ้าส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ตั้งก็ต้องหาที่อื่น ปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ การที่ภาครัฐใส่ใจในการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ไทยพีบีเอส. “ร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้ :คัดค้านสร้างเสาส่งสัญญานโทรศัพท์มือถือ ซอยลาซาล 24 เขตบางนา กทม.” 8 มิถุนายน 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.