Result

" ความขัดแย้งกรณีการจับกุมแกนนำขบวนการประชาชนพีมูฟ "
" ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางโครงสร้าง (กฏหมาย) และความขัดแย้งด้านคุณค่า (Value Conflicts)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับประเทศ
ประเด็นความขัดแย้ง
การจับกุมแกนนำเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move จำนวนสามคน ในฐานความผิด พรบ. การชุมนุมในที่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
แกนนำเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกิน ได้รวมตัวต่อต้านนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้เดินทางเข้าไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบกับผู้ชุมนุมในบริเวณหน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รายงานว่า ชาวบ้านกระทำความผิด พรบ. การชุมนุมในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงและไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะขัดต่อความมั่นคงและอาจจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move กับ รัฐบาลจุดยืน แกนนำเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกินต่อต้านนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
รัฐบาล
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
หลังจากการจับกุมแกนนำเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move จำนวนสามคน ในฐานความผิด พรบ. การชุมนุมในที่สาธารณะ ก่อนส่งตัวไปยังที่ว่าการอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงบ่าย สถานีตำรวจภูธรแม่ทา ได้แจ้งต่อกลุ่มผู้ชุมนุมว่า ให้ยื่นขอผ่อนผันจัดชุมนุมภายในเวลา 14.00 น. เนื่องจากไม่ได้แจ้งการชุมนุมตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 ทำให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำภูมิภาคเอเชีย ได้ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐที่สกัดกั้นผู้ชุมนุมไม่ให้เข้ามารวมตัวที่กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ซ่อนตัวอยู่รอวันปะทุ การทำความเข้าใจต่อสาธารณชนถือเป็นประเด็นที่สำคัญ ภาครัฐจำเป็นที่จะต้อิงชี้แจงต่อประชาสังคมให้ชัดเจนถึงแนวทางในการดำเนินคดีกับทาวงกลุ่มผู้ต้องหา ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของคน ในฐานะพลเมืองไทย ซึ่งควรระวังการปะทะที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่ดำเนินการด้วยความรอบคอบ อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้ง และอาจลุกลาม ขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ จากกลุ่มสู่กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในลักษณะเดียวกัน ซึ่งห่ากลุกลามขยายตัวแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงที่จะตามมา และยากที่จะควบคุมได้ทัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
BBC ไทย. (2560). จับแกนนำชาวบ้านพีมูฟ เรียกร้องปัญหาที่ดินทำกินที่ลำพูน. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561 จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-43972381
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.