Result

" กรณีชาวเชียงรายคัดค้านการก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมล้านนา (อนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย) "
" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านโครงสร้าง(การตีความกฎหมายที่ดินของกรมธนารักษ์) และด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับประเทศ
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากเทศบาลนครเชียงรายมีโครงการจะก่อสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายดังกลาวบนเกาะกลางแม่น้ำกกชื่อเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินในเขตเทศบาล แต่ทางจังหวัดมีความเห็นว่าที่ดินไม่สามารถก่อสร้างได้ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนในฝ่ายของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพญามังราย เกิดขึ้นสืบเนื่องจากทางเทศบาลนครเชียงรายได้รับงบประมาณมาจากโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปี 2561 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่วทางด้านวัฒนธรรมล้านนาจำนวน 32 ล้านบาท ทำให้เดิมเทศบาลร่วมกับศิลปินออกแบบให้เป็นอนุสาวรีย์ช้างที่มีความสูง 7.61 เมตร ฐานสูง 30 เซ็นติเมตร หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ทั้งองค์มีกำหนดจะนำไปสร้างบนเกาะกลางแม่น้ำกกแต่ทางจังหวัดไม่อนุมัติเพราะมีปัญหาเรื่องที่ดินดังกล่าว ซึ่ง “ผู้ว่าฯเชียงราย ไม่อนุมัติสร้าง “อนุสาวรีย์พญามังราย” บนเกาะกลางแม่น้ำกก โดยให้เหตุผลว่าเป็นการรุกลำน้ำ หากเซ็นก็เท่ากับทำผิดไปด้วย” ต่อมาวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมาเทศบาลจึงทำประชาพิจารณ์ให้ก่อสร้าง ณ บริเวณศาลากลาง จ.เชียงราย หลังเก่า ถนนสิงหไคล อำเภอเมืองเชียงราย และชาวบ้านที่เข้าร่วมประมาณ 200 คนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ก่อสร้าง แต่ก็มีกลุ่มที่คัดค้านและต้องการให้ผันงบประมาณไปใช้พัฒนาด้านอื่นได้กว่า 31 โครงการ เช่น ถนน แหล่งน้ำ หรือสร้าง ณ จุดอื่น แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จึงเกิดปัญหาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และชาวบ้านผู้สนับสนุนของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุดยืน ชาวบ้านที่เห็นด้วยให้ก่อสร้าง และชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านและต้องการให้ผันงบประมาณไปใช้ด้านอื่นหรือสร้าง ณ จุดอื่น

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลนครเชียงราย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2562
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
สถานการณ์ปัจจุบันดำเนินไปในลักษณะของการเฝ้าระวังซึ่งก่อนหน้านี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลนครเชียงรายได้เรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ ยังไม่ทราบรายละเอียด จึงต้องรอการชี้แจง ซึ่งในขณะนี้ได้มีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และโครงการก่อสร้างดังกล่าวก็หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีข้อสรุปจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ แต่ก็ยังคงถูกจับตา และจับจ้องจากประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ควรดำเนินการเปิดช่องทางการสื่อสารที่มาจากคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทั้งสองฝ่าย รวมถึงเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรีนรู้ และมุมมองที่มีต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบัน และแนวทางในอนาคตที่ทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพื่อหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งมีการดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความถูกต้องทางด้านกฎหมายว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ รวมถึงควรมีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้งระบบ เพื่อหาทางแก้ไข และป้องกัน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของชาวบ้านในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพิจารณาด้านโครงสร้างของอำนาจ และกฏหมาย เพื่อสร้างระบบในการตรวจสอบ และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
คมชัดลึก. (2561). "ผู้ว่าเชียงราย" ไม่เซ็นสร้าง"อนุสาวรีย์พญามังราย" กลางน้ำกก. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2561 จาก http://www.komchadluek.net/news/regional/317702
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.