Result

" กลุ่มชาวนาพิจิตรปิดถนนประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว "
" ภาคกลาง จังหวัดพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้างบึงนารางและโพทะเล "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สิน (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวนาใน 3 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล กว่า 1000 คน ชุมนุมปิดถนนเอเชีย 117 สายพิษณุโลก–นครสวรรค์ บริเวณแยกโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวนาใน 3 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล กว่า 1000 คน ชุมนุมปิดถนนเอเชีย 117 สายพิษณุโลก–นครสวรรค์ บริเวณแยกโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว โดยการออกมาประท้วงในครั้งนี้ เพื่อกดดันให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งอนุมัติจ่ายเงิน หลังยังไม่ได้รับเงิน จากการเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับทางรัฐบาล มาแล้วกว่า 4 เดือน ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และให้ทาง ธกส. พักชำระหนี้เกษตร อีกทั้งยังเรียกร้องค่าชดเชย จากเกษตรกรที่ถูกโกงข้าว 55/56 ในจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ รัฐบาลจุดยืน ชาวนาพิจิตร ประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
-
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - 2557
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ชาวนาประท้วงปิดถนนบุกศาลากลางพิจิตร โวยลดราคาจำนำข้าว ชาวบ้านเดือดร้อนถ้วนหน้า ล่าสุด ม็อบชาวนา ยอมสลายตัวเปิดถนนแล้ว หลังผู้ว่าฯ รับปากดูแลเรื่องจำนำข้าวให้ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตลอดทั้งวันนี้ ก็ได้จัดการประชุมชี้แจงแกนนำชาวนา ตัวแทนโรงสี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่มีความจำเป็นต้องลดราคารับจำนำข้าวเหลือเพียงตันละ 12,000 บาท โดยด้านนอกห้องประชุม ก็มีกลุ่มชาวนาหลายร้อยคนที่แบ่งแยกกันเป็นหลายกลุ่มมาชุมนุมประท้วง กลุ่มแรก เรียกร้องขอให้รัฐบาล รับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท เหมือนเดิม กลุ่มที่ 2 เป็นชาวนาจากตำบลสายคำโห้ ตำบลหัวดง ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร มาชุมนุมเรียกร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรช่วยติดตามใบประทวนจากการจำนำข้าวกับ อำเภอตำบลก.ที่มีโรงสีแอลโกลด์-แมนูแฟคเจอร์ ซึ่งตั้งอู่ที่ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร ส่งมอบข้าวเพื่อจำนำนานกว่า 4 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับใบประทวน ซึ่งพูดคุยกันเข้าใจ จากนั้น ในช่วงเย็น ก็มีกลุ่มชาวนาจาก อำเภอโพทะเล ประมาณ 100 คนเศษ ก็มาประท้วงในเรื่องเดียวกัน แต่ไม่รับฟังคำอธิบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยืนยันจะเอาใบประทวนให้ได้ สุดท้ายได้ไปชุมนุมประท้วง และใช้รถกระบะ ปิดถนนสายพิจิตร-ตะพานหิน และปิดถนนทางเข้า-ออกศาลากลางจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางเดือดร้อนกันทั่วหน้า ล่าสุดก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องและส่อเค้าว่าจะยืดเยื้อบานปลาย เหตุเพราะโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าว ล่าสุด ชาวนากว่า 100 คน จาก อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร ที่ชุมนุมประท้วงด้วยการปิดถนนสายพิจิตร - ตะพานหิน บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร ยอมสลายตัว และเปิดการจราจรเปิดให้ใช้ถนนได้ตามปกติแล้ว หลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รับปากว่าจะดูแลติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว ที่มีต้นเหตุความวุ่นวายมาจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง (กรุงเทพ) เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เป็นฉันทามติ (Public Consensus) พร้อมกับการนำข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร) ในแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ำ และทบทวนโครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
เรื่องเล่าเช้านี้. (2556).ม็อบชาวนาพิจิตรฮือปิดถนนประท้วงจำนำข้าวไม่ได้เงิน. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 จาก http://morning-news.bectero.com/regional/31-Jul-2014/8464
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.