Result

" กรณีชาวบ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ชุมนุมประท้วงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการตีนดอยสุเทพ "
" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (แม้จะชอบด้วยกฎหมาย แต่ขัดรัฐธรรมนูญ และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา) ความขัดแย้งทางคุณค่า (จารีตประเพณีคนเชียงใหม่) และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับประเทศ
ประเด็นความขัดแย้ง
การต่อสู้ในลักษณะของ “การเมืองภาคประชาชน” โดยกลุ่มประชาชนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพร่วมชุมนุมและแถลงข่าวความคิดเห็นของเครือข่ายฯ ต่อโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่พักข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
กลุ่มประชาชนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพร่วมชุมนุมและแถลงข่าวความคิดเห็นของเครือข่ายฯ ต่อโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่พักข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการชูป้ายข้อความ แจกสติ๊กเกอร์ขอคืนพื้นที่ป่า ริบบิ้นสีเขียว เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ โดยเนื้อหาระบุว่า การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการทำร้ายจิตใจชาวเชียงใหม่ และชาวไทยทั่วประเทศ สร้างรอยแผลเป็นบนดอยสุเทพ เสมือนเหยียบย่ำ ลบหลู่ครูบาศรีวิชัย และพระธาตุดอยสุเทพ ใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย ขัดต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียง การก่อสร้างบ้านพักศาลเลือกพื้นที่และใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เหมาะสม ทำลายป่า และระบบนิเวศภูเขา และถึงแม้จะชอบด้วยกฎหมาย แต่ขัดรัฐธรรมนูญ และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา กลุ่มเครือข่ายจึงยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ด้วยการให้ทุบทิ้งหมู่บ้านตุลาการแห่งนี้ในส่วนที่รุกล้ำแนวป่าดั้งเดิมและให้มีการฟื้นฟูกลับสภาพเดิม

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มประชาชนเครือข่ายกับโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่พักข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่จุดยืน กลุ่มประชาชนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ด้วยการให้ทุบทิ้งหมู่บ้านตุลาการแห่งนี้ในส่วนที่รุกล้ำแนวป่าดั้งเดิมและให้มีการฟื้นฟูกลับสภาพเดิม

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงยุติธรรม, รัฐบาล
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข
พลวัต
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ(ครม.สัญจร) ถึงการแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ว่า วันนี้ได้ข้อสรุปหลังมีการหารือร่วมกัน โดยให้มีการปลูกป่า ให้มีแผนงานที่ชัดเจน ตนได้มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ทหาร กอำเภอรมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปร่วมในแผนงานดังกล่าว ให้ทันฤดูฝนนี้ จะพยายามหาต้นไม้ที่โตเร็ว และกลมกลืนกับภูมิประเทศส่วนการหาพื้นที่ใหม่นั้นกำลังพิจารณาพื้นที่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหายาก แต่ต้องหาให้ได้ ขณะเดียวกันต้องพิจารณาแบบก่อสร้างให้อยู่ในกรอบกติกาที่กำหนด ถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี คือแก้ปัญหาด้วยหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561 หลังสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพบ้าน ในโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้เข้าไปอยู่อาศัยแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้การประชุมร่วมภาคประชาชนและรัฐบาลมีมติว่า จะยกเลิกโครงการดังกล่าว รวมถึง พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยสั่งห้ามใช้พื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่ได้ผลนั้น ทำให้เพจเฟซบุ๊ก “ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ” ของเครือข่ายขอคืนป่าฯ มีการประกาศนัดรวมพลประชาชนผู้ไม่เห็นด้วยต่อกรณีดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เวลาบ่ายโมง บริเวณข้างที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนไหวใหญ่ไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
สาเหตุประการสำคัญประการหนึ่งซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งยังดูเหมือนไม่สิ้นสุด และรอวันปะทุขึ้นมาอีกครั้งนั้นเนื่องมากจาก “บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจ” (Mistrust Atmosphere) ซึ่งผลจากการเจรจา และผลจากคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนั้นถูกละเมิด และไม่ได้รับการปฎิบัติตามสัญญา ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนการกำกับและติดตามผลตามข้อตกลงในการเจรจา และตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยมีสัดส่วนของคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับ และติดตามผลจากการเจรจาดังกล่าว ตลอดจนยังเป็นกลุ่มตัวแทนที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออกที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการปรับปรุงบรรยากาศในการสร้างความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของการตัดสินใจร่วมกันและการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
มติชนออนไลน์. (2561). เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเดินหน้าประท้วงรื้อบ้านพักตุลาการ เตรียมถวายฎีกา. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.matichon.co.th/region/news_901003
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.