Result

" กรณีชาวบ้านอำเภอบึงสามพันประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล "
" ภาคกลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของชาวบ้านอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากจะมีโรงงานน้ำตาลมาตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ แต่ทางชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมและยังปัญหาจราจรจึงร่วมกันคัดค้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
จากกรณีที่จะมีโรงงานน้ำตาลมาตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ แต่ทางชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมและยังปัญหาจราจรจึงร่วมกันคัดค้าน แม้ทางโรงงานจะอ้างว่าผ่านการประชาคมแล้วก็ตาม แต่ขบวนการและขั้นตอนต่างๆ ไม่โปร่งใส โดยเฉพาะมีข้อกฎหมายซึ่งกำหนดให้ระยะการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่ทำอยู่แล้วกับโรงงานที่จะก่อสร้างใหม่ต้องเกิน 80 กิโลเมตรขึ้นไป ทางกลุ่มจึงรวบรวมพยานหลักฐานและฟ้องไปยังศาลปกครองซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอไต่สวน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ยังนำหลักฐานเดินทางไปยื่นร้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะหากยังมีการดึงดันให้ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลดังกล่าวขึ้น จะทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านและชุมชนบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียงอย่างยิ่ง กระทั่งทางทหารที่ จ.เพชรบูรณ์ มีหนังสือเชิญให้ไปหารือเพื่อจะขอให้ใช้เวทีระดับจังหวัดในแก้ไขปัญหา ซึ่งก็ชี้แจงไปว่าที่ผ่านมากลุ่มชาวบ้านได้ใช้เวทีในจังหวัดโดยเฉพาะร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไปแล้ว แต่ปัญหานอกจากจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วยังดูเหมือนว่าชาวบ้านจะถูกกดดันจากทุกฝ่ายเพื่อให้รอมชอมในเรื่องนี้นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านถูกข่มขู่เอาชีวิตจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำตาล ทำนองว่าให้หยุดเคลื่อนไหวต่อต้านโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ บริษัทเอกชนเจ้าของโรงงานน้ำตาลจุดยืน ชาวบ้านอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ชุมนุมประท้วง คัดค้าน และต่อต้านบริษัทเอกชนเจ้าของโรงงานน้ำตาล

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ศาลปกครอง
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2562
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 สถานการณ์ดังกล่าวปะทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อกลุ่มคัดค้านโรงงานน้ำตาลใน จ.น้ำตาลเพชรบูรณ์ จำนวนราว 100 คน นำโดย ว่าที่ ร.อำเภอโอภาส สุทธิเกิด ได้รวมตัวกันที่ที่บริเวณหน้าโรงงาน หมู่ 3 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลฯ ดังกล่าว และในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดหีบอ้อย โดย ว่าที่ ร.อำเภอโอภาส ได้ใช้รถอีแต๋นเปิดเป็นเวทีแถลงการณ์ฟ้องประชาชน โดยระบุว่า การก่อสร้างโรงงานฯ กระทำผิดขั้นตอนของกฎหมายด้วยกันหลายข้อ และการทำ EIA ยังเอื้อประโยชน์ให้แก่โรงงาน มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ โดย ว่าที่ ร.อำเภอโอภาส อ้างว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองส่วนแยกที่ จ.นครสวรรค์ และทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่ถูกฟ้องร้องทำคำชี้งแจงขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ว่าที่ ร.อำเภอโอภาส ยังเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยชี้ว่ากลุ่มคัดค้านถูกสกัดกั้นจนไม่อาจเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้ มี พ.ตำบลอำเภอพีระเพชร อุบลจิตต์ ผกก.สภ.บึงสามพัน และ นายชัยวัฒน์ จิตตระกูล รองผอำเภอฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 เข้าสังเกตการณ์ หลังการสลายตัว พ.ตำบลอำเภอพีรเพชร แนะนำให้ นายชัยวัฒน์ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแกนนำในข้อหาใช้พื้นที่ในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานทางหลวง

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสำคัญในกระบวนการเข้าถึง (Approach) โดยมีระยะและขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้ 1.) ระยะออกแบบ ควรยึดหลัก การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพื่อการวางแผนในการเข้าถึงชุมชนโดยคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทำความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะปฏิบัติการ ควรคำนึงถึงกระบวนการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทต่อคนในชุมชน ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีแผนรองรับเผื่อไว้เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด 3.) ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชุมชนผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนานั้นๆ ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
มติชนออนไลน์. (2559). แกนนำชี้โรงงานน้ำตาลผุดบึงสามพันกระทบหนัก แจงพึ่งรบ.ช่วยเพราะระดับจว.แทบไม่ได้อะไร. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 จากhttps://www.matichon.co.th/local/news_38493
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.