Result

" กรณีชาวบ้านตำบลหนองสว่างประท้วงให้ย้ายบ่อขยะของเทศบาลเมืองหล่มสัก "
" ภาคกลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของชาวบ้านตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากบ่อขยะของเทศบาลเมืองหล่มสัก ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ ยังมีน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการทับถมของกองขยะขนาดใหญ่ไหลลงพื้นที่ทางการเกษตร ชาวบ้านจึงร่วมกันคัดค้าน โดยชูป้ายประท้วงให้ย้ายบ่อขยะของเทศบาลเมืองหล่มสักไปที่อื่น

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ปัญหาบ่อขยะ ตำบลหนองสว่าง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสายหล่มสัก-หล่มเก่า สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั้งในเขตพื้นที่ ตำบลหนองสว่าง และ ตำบลข้างเคียงมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา เทศบาลเคยรับปากจะย้ายบ่อทิ้งขยะออกไป แต่ถึงปัจจุบันนอกจากไม่ย้ายออกแล้ว ยังนำวีธีกำจัดขยะโดยคัดแยกขยะ และนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลให้เป็นน้ำมัน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม ต่างก็ทิ้งมลพิษสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอยู่ดี จนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 61 ที่บริเวณสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองหล่มสัก ริมถนนสายหล่มสัก-ด่านซ้าย หมู่ 4 ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายเจษฏา โสภา พร้อมชาวบ้านตำบลหนองสว่างจากหลายหมู่บ้านกว่า 100 คน รวมตัวกันถือป้ายประท้วงให้ย้ายบ่อขยะหรือสถานที่ทิ้งขยะออกไปโดยชาวบ้านได้ถือป้ายต่างๆ ที่เขียนข้อความระบุว่า “ย้ายขยะออกไป ไม่ต้องการ ถ้าเทศบาลอยากได้ ให้เอาไปไว้เทศบาล” หรือ “ฟังเสียงขาวบ้านบ้าง ก่อนคิดจะสร้างอะไรอย่าฟังแต่เสียงนายทุนเพราะเงินเดือนคุณมาจากภาษี” รวมถึง “มลพิษจากขยะทำลายสุขภาพ กลิ่นเหม็น ระบบหายใจ สะสมในร่างกาย ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบท้องร่วง” “ชาวบ้านหนองสว่างคัดค้านไม่เอาบ่อขยะ” “กองขยะทำลายระบบนิเวศรอบๆ สภาพดินเสื่อมโทรม บ่อน้ำทางการเกษตรเสียหาย” และโห่ร้องว่าไม่เอาบ่อขยะๆ

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ เทศบาลเมืองหล่มสักจุดยืน ชาวบ้านตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องการให้ย้ายบ่อขยะของเทศบาลเมืองหล่มสักไปที่อื่น

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายอำเภอหล่มสัก และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
นายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มสัก เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก เจ้าหน้าที่ทหารจากม.พัน 28 เข้าเจรจากับชาวบ้าน โดยพันโท เกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน 28 ได้กล่าวชี้แจงกับชาวบ้านว่า ตนเองเป็นคนหล่มเก่าเห็นบ่อขยะแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว พื้นที่แห่งนี้เทศบาลหล่มสักได้ขออนุญาตใช้อย่างถูกต้องมานานกว่า 40 ปีแล้ว และเป็นที่ดินของหลวงที่ได้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง สร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านที่กล่าวตอบโต้ว่า เดิมที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีเนื้อที่ราว 373 ไร่เศษ ต่อมาปี พ.ศ. 2515 เทศบาลหล่มสักได้ยื่นเรื่องทำเอกสารสิทธิที่ดิน 16 ไร่เศษ เป็น นส.3 ก.และเริ่มใช้พื้นที่แห่งนี้ก่อสร้างเป็นสถานที่ทิ้งขยะหรือบ่อขยะเป็นต้นมา ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวมีลักษณะเป็นไข่แดงเท่าที่ออกเอกสารสิทธิได้ ส่วนที่ดินของชาวบ้านโดยรอบพื้นที่กลับไม่มีการออกเอกสารสิทธิ ต่อมาวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีการทำประชาคมแต่ชาวบ้าน 1,300 คน จาก 4 หมู่บ้านที่ต่างไม่เห็นด้วย ยังคงจะพยายามสร้างเตาเผาขยะที่ชาวบ้านเคยไปดูตัวอย่างมานั้นพบว่าสร้างมลพิษให้กับชุมชนเหมือนเดิมขอให้ภาครัฐช่วยแก้ไขเปลี่ยนสถานที่ทิ้งขยะแห่งนี้ออกไปจากแหล่งชุมชนด้วย จากนั้นนายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มสัก ได้รับว่าจะนำเรื่องเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ควรมีการการกำหนดคณะทำงานในการกำกับติดตาม และประเมินผลกระทบจากการกำจัดขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตัวแทนจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายร่วมกับตัวแทนจากองค์กรภาครัฐในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลักษระของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ บนฐานของระบบการทำงานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจากบทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพื่อสร้างความเชื่อใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่กรณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในฐานะหุ้นส่วนทางสังคมในระยะยาวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ทีนิวส์. (2560). ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก...ลุกฮือให้ย้ายบ่อขยะ!! ขยะกองเท่าภูเขา ทั้งน้ำเน่าเหม็น สร้างมลพิษต่อชุมชน. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 จากhttps://www.tnews.co.th/contents/467906
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.