Result

" กรณีกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยกับการจัดกิจกรรม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง "
" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านคุณค่า (Value Conflicts)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับประเทศ
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ กลุ่มคนอยากเลือกตั้งมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันกับรัฐบาล ซึ่งถือเป็นประเด็นความขัดแย้งที่สำคัญไม่เพียงแค่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีนี้เท่านั้นหากแต่ยังพบได้ในภาพใหญ่ของการเมืองระดับประเทศ ซึ่งถือเป็น รากเหง้าของวิกฤติการเมืองไทยในตลอดช่วงเวลามากกว่าสิบปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย พร้อมกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชนที่ร่วมกันออกมาชุมนุม ร่วมกิจกรรมการชุมนุม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง” ใน “เทศกาลแห่งความหมดรัก” เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา พร้อมอ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ต้องการการเลือกตั้ง และประฌามการกระทำอันอยุติธรรม อันละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนทุกการกระทำของรัฐบาลเผด็จการทหาร ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ทำให้ 6 แกนนำ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 เรื่องการชุมนุมทางการเมือง และข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายที่สุด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกับรัฐบาล จุดยืน กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างจากตน ยกเลิกการใช้ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และลงจากอำนาจโดยปราศจากการนิรโทษกรรมตัวเอง และน้อมรับการพิพากษาในฐานะผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ และขอให้คสช.เร่งกำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ ตลอดจนผู้สนับสนุ และผู้ไม่เห็นด้วยของคนกลุ่มดังกล่าว
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข
พลวัต
จากการการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการจัดกิจกรรมการชุมนุม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง” ใน “เทศกาลแห่งความหมดรัก” ทำให้ 6 แกนนำ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 เรื่องการชุมนุมทางการเมือง และข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ต้องหาคนอยากเลือกตั้ง หน้ามช. 6 คน เข้ารายงานตัวอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่เพื่อฟังคำสั่งอัยการ หลังจากตำรวจส่งสำนวนคดีให้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งอัยการนัดให้มารายงานตัวอีกครั้งในวันที่ 20 เม.ย. 2561 ขณะที่ในวันเดียวกันก็ยังมีข่าวที่แสดงถึง “บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจ” (Mistrust Atmosphere) ระหว่างกลุ่มแกนนำและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการติดตาม และพูดคุยกับกลุ่มแกนนำ ซึ่งสุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อการปะทุและลุกลามขึ้นอีกครั้งของความขัดแย้ง และความรุนแรงทางการเมืองในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ
วิธีการแก้ไข
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ซ่อนตัวอยู่รอวันปะทุ การทำความเข้าใจต่อสาธารณชนถือเป็นประเด็นที่สำคัญ ภาครัฐจำเป็นที่จะต้อิงชี้แจงต่อประชาสังคมให้ชัดเจนถึงแนวทางในการดำเนินคดีกับทาวงกลุ่มผู้ต้องหา ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของคน ในฐานะพลเมืองไทย ซึ่งควรระวังการปะทะที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่ดำเนินการด้วยความรอบคอบ อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้ง และอาจลุกลาม ขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ จากกลุ่มสู่กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในลักษณะเดียวกัน ซึ่งห่ากลุกลามขยายตัวแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงที่จะตามมา และยากที่จะควบคุมได้ทัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
แนวหน้า. (2561). เชียงใหม่รวมตัวประท้วงอยากเลือกตั้ง จี้คสช.คืนอำนาจหยุดริดรอนสิทธิ. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.naewna.com/politic/320870 .
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.