Result

" กรณีชาวนาสุโขทัยเดินขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว "
" ภาคกลาง จังหวัดสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สิน (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวนาอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประมาณ 500 คน ได้รวมตัวกันเดินขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นแห่ป้ายประจานโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่ยังไม่มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรจนเวลาจะล่วงเลยมานานถึง 5 เดือนแล้ว พร้อมตั้งเวทีปราศรัยบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย และผู้แทนเกษตรกรชาวนาจาก 10 ตำบล ประมาณ 500 คน ได้รวมตัวกันเดินขบวนประท้วงและขับรถอีแต๋นแห่ป้ายประจานโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่ยังไม่มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรจนเวลาจะล่วงเลยมานานถึง 5 เดือนแล้ว พร้อมตั้งเวทีปราศรัยและขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย จากสภาทนายความจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ กรณีไม่ได้รับเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลตามกำหนดเวลา

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวนาอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กับ รัฐบาลจุดยืน ชาวนาอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายอำเภอคีรีมาศ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ระยะเวลา
พ.ศ. 2557
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ชาวนาอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประท้วงไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าว ได้มีการรวบรวมใบประทวน และสำเนาบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการแจ้งความกับรัฐบาลเพื่อทวงเงินจำนำข้าวแล้ว พร้อมร่วมหารือกันเพื่อยกระดับการชุมนุม ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการปิดถนน ต่อมา นายศุภลัษณ์ ศิริวุฒิ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. อำเภอคีรีมาศ ได้ขึ้นเวทีทำความเข้าใจกับชาวนา ว่า ที่ อำเภอคีรีมาศ มีชาวนาที่ถือใบประทวนในโครงการจำนำข้าว จำนวนกว่า 6,000 ราย ประมาณ 500 ล้านบาท จ่ายเงินแล้ว 92 ล้าน ให้กับชาวนา 819 ราย ที่เหลือต้องรอเงินในโครงการรับจำนำข้าวจากทางรัฐบาล ซึ่ง ธ.ก.ส. แบ่งเงินส่วนของลูกค้าที่หมุนเวียนเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถหยิบก้อนนี้มาดำเนินการได้ ซึ่งถ้าได้รับเงินในโครงการจากรัฐบาล จะเร่งจ่ายเงินให้ตามลำดับที่ชาวนาลงทะเบียนไว้ อีกทั้ง ได้ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่มีสัญญาชำระในเดือนมีนาคมนี้ สามารถเลื่อนงวดชำระไป 1 ปี โดยไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย และขอให้ไปทำเอกสารเพิ่มเติมข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเดินทางมาพูดคุยกับกลุ่มชาวนา และรับปากว่าจะดูแลติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว ชาวบ้านจึงสลายตัวไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง (กรุงเทพ) เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เป็นฉันทามติ (Public Consensus) พร้อมกับการนำข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร) ในแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ำ และทบทวนโครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
โพสต์ทูเดย์. (2557). ชาวนาสุโขทัยขับอีแต๋นทวงเงินค่าข้าว. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2561 จากhttps://www.posttoday.com/social/local/273998
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.