Result

" ความขัดแย้งกรณีเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์กว่า 2,000 คนชุมนุมเรียกร้องเพื่อทวงเงินจำนำข้าวจากรัฐบาล "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การเรียกร้องตามสิทธิตามนโยบายภาครัฐ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับประเทศเนื่องจากเป็นโครงการหลักของรัฐบาล สถานการณ์จึงเป็นที่รับรู้กันแพร่ขยายออกไปในวงกว้างตามภูมิภาคต่างๆ
ประเด็นความขัดแย้ง
กระบวนการทำงานภาครัฐมีความล่าช้า ไม่มีความชัดเจน ขั้นตอนซ้ำซ้อน ปัญหามีผลกระทบต่อชาวนา เนื่องจากต้องรับภาระหนี้สิน เรียกร้องให้เร่งดำเนินการและขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
กรณีกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวจังหวัดสุรินทร์ กว่า 2,000 คน เดินทางมาจาก 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์(แกนนำโดยนายกอบสิน พ่อค้า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์) ร่วมชุมนุมที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตั้งเวทีปราศรัยผ่านเครื่องขายเสียงและป้ายข้อความต่างๆ เพื่อเรียกร้องเงินจากการจำนำข้าวกับรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 ที่ผ่านมาเหตุผลคือชาวนาได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวเปลือกที่นำไปจำนำมานานกว่า 3 เดือนแล้ว ซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้แก่เกษตรกรได้ โดยจ่ายได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นส่วนเกษตรกรที่เหลืออีกกว่า 5.6 หมื่นราย คิดเป็นเงินกว่า 5,500 ล้านบาท ยังต้องคอยเพื่อรอทำสัญญา และเบิกรับเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. ในแต่ละสาขา โดยไม่สามารถรู้คำตอบที่แน่ชัดจากรัฐบาลส่วนเกษตรกรที่เหลืออีกกว่า 5.6 หมื่นราย คิดเป็นเงินกว่า 5,500 ล้านบาท ยังต้องคอยเพื่อรอทำสัญญา และเบิกรับเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. ในแต่ละสาขา โดยไม่สามารถรู้คำตอบที่แน่ชัดจากรัฐบาลเกษตรกร จึงได้รวมตัวกันมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องเงินค่าจำนำข้าวจากรัฐบาลในครั้งนี้ พร้อมทั้งยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเกษตรกรผ่านผวจ.สุรินทร์ถึงนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ค่าจำนำข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรโดยเร่งด่วน มิฉะนั้นเกษตรกร จ.สุรินทร์ จะยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นขึ้นอาจถึงขั้นปิดถนนเพื่อให้รัฐบาลหันมาดูแลชาวนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนจากจังหวัดได้มีการรับหนังสือเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวจังหวัดสุรินทร์ จุดยืนคือ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เร่งรัดในการ ดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่โครงการกำหนดโดยเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จุดยืนคือ ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาเนื่องจากจะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาล จังหวัดเป็นเพียงหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อประสานงานเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุรินทร์(แกนนำโดยนายกอบสิน พ่อค้า)2.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์3.สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์4.นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - 2558
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
มีการเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้แทนกลุ่มมีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องและเป็นที่สนใจของสื่อและกลุ่มองค์กรต่างๆเนื่องจากเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากนโยบายหลักของรัฐบาล ประเด็นจึงอยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป มีการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ชุมนุมเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุรินทร์2.ข่าวหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ “ม็อบชาวนาสุรินทร์ฮือทวงเงินจำนำข้าว” (https://www.posttoday.com/social/local/269184)เมื่อวันที่ 06 ม.ค. 2557 เวลา 14:57 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.