Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านตำบลระเวียงร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างโครงการน้ำประปาผิวดินงบประมาณกว่า 2 ล้านบาทแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ ตำบลระเวียง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับท้องถิ่น เป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในตำบลระเวียงที่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน สถานการณ์จึงเป็นที่รับรู้กันในระดับท้องที่อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น
ประเด็นความขัดแย้ง
มีการอนุมัติก่อสร้างโครงการน้ำประปาผิวดิน แต่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้และโครงการฯไม่สามารถใช้การได้ ชาวบ้านติดใจเรื่องความโปร่งในและคาดว่ามีการทุจริต ชาวบ้านจึงร้องเรียนให้ตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านตำบลระเวียงกว่า 50 คน กับองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ผู้ควบคุมโครงการ โดยเรียกร้องให้นายอำเภอโนนนารายณ์ ลงมาตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง โครงการน้ำประปาผิวดิน ที่สร้างด้วยงบประมาณกว่าสองล้านบาท บ้านโนนน้อยหมู่ที่ 6 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปรากฏว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ และโครงการน้ำประปาผิวดิน ไม่สามารถใช้การได้ ชาวบ้านได้มีการทวงถามและติดตามความก้าวหน้าเรื่อยมา เนื่องจากประปาแห่งนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ ชาวบ้านก็ได้สอบถามนายบุญศรี สุขยิ่ง ผู้ใหญ่บ้านโนนน้อยหมู่ที่ 6 ก็ได้คำตอบว่าประปาแห่งนี้ยังไม่เรียบร้อย ยังรอรับการแก้ไขหลายรายการ จึงขอให้ชาวบ้านรอไปก่อน ส่วนชาวบ้านหลายคนมีการปรึกษาหารือกันภายในจึงสงสัยว่า เมื่อมีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินโครงการไปแล้ว เหตุใดจึงใช้การไม่ได้ แต่ก็ยังไม่มีคำตอบต่อมามีข้อเท็จจริงว่า ประปาแห่งนี้สร้างเสร็จก็ยังไม่ได้ใช้งานจริง และทาง สตง.จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบพบข้อพิรุธหลายรายการ และได้มีหนังสือให้นายอำเภอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทางอำเภอได้ดำเนินสอบและส่งผลการสอบไปให้ สตง.จังหวัดทราบแล้วส่วนนายอำเภอโนนนารายณ์หลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน ได้ชี้แจงว่า ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลระเวียงใช้การไม่ได้นั้น ตนทราบและจะหาทางแก้ไข โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจชาวบ้านผู้ที่มีความต้องการใช้น้ำประปาแห่งนี้ และให้จัดประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อให้จัดการบริหารในกลุ่มผู้ใช้น้ำเองและในส่วนที่มีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดนั้น หากตรวจและพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงผู้รับผิดชอบโครงการประปาผิวดินหมู่ที 6 นี้ ตนในฐานะนายอำเภอผู้กำกับดูแล จะดำเนินการเอาผิดทั้งวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่นั้นทันที และจะติดตามผลและรายงานเป็นระยะต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านตำบลระเวียง จุดยืนคือ ให้ตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวกับเงินโครงการน้ำประปาผิวดินและให้แก้ไขให้ได้ใช้น้ำได้จริงองค์การบริหารตำบลระเวียงจุดยืนคือ รายละเอียดอุปกรณ์โครงการยังไม่เรียบร้อยยังรอรับการแก้ไขหลายรายการ ยังไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้รอขั้นตอนหลังจากนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ตัวแทนชาวบ้านตำบลระเวียง2.นายอำเภอโนนนารายณ์3.นายกองค์การบริหารตำบลระเวียง
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เนื่องจากเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ตำบลระเวียง นายอำเภอโนนนารายณ์หากแก้ไขความขัดแย้งภายในกันเองได้ โอกาสและแนวโน้มความขัดแย้งอยู่ในระดับที่คลี่คลายได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ชุมนุมเรียกร้องยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอโนนนารายณ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านตำบลระเวียง2.ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ (ออนไลน์)"เกินจะทนชาวบ้านบุกร้อง อบตำบลระเวียง ก่อสร้างโครงการน้ำประปาผิวดิน งบกว่า 2 ล้านบาท แต่ใช้ไม่ได้ เป็นอนุสาวรีย์" (https://www.77jowo.com/contents/106425 )วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 19.23 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.