ติดต่อเรา

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

โครงการวิจัยการสำรวจแผนที่ข้อมูลประเด็นความขัดแย้งในประเทศไทย

( Conflict Mapping Thailand )

แบบประเมิน

..........................................................................................................................................ดีมากดีปานกลางพอใช้ควรปรับปรุง

ข้อมูลเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

กรุณาระบุอีเมลของท่าน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5

ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 02-141-9600

อีเมล: webmaster@kpi.ac.th

@ 2019 King Prajadhipoks Institute The Government Complex Commemorating All Right Reserved.