ติดต่อเรา

หน้าหลัก / ติดต่อเรา

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

th

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

th

อีเมล

webmaster@kpi.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ

ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ โครงการวิจัยการสำรวจแผนที่ข้อมูลประเด็นความขัดแย้งในประเทศไทย  ( Conflict Mapping Thailand )

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5

ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 02-141-9600

อีเมล: webmaster@kpi.ac.th

@ 2019 King Prajadhipoks Institute The Government Complex Commemorating All Right Reserved.